Děkujeme našim sponzorům!

IC Litomyšl

Městu Litomyšl

MUDr. Marii Chadimové

MUDr. Jaroslavu Machovi

Svazu strojírenské technologie

Tiskárně HRG

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                    

JSME ZAPOJENI DO PROJEKTU "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

Kontakt

Speciální základní škola Litomyšl 9.května 1181
Litomyšl
570 01
okr. Svitavy

IČO: 708 38 275
č.ú.: 206094639/0600
+420 461 612 365
datová schránka: udewqui
szs.litomysl@gmail.com