6. ročník

Matematika:

5.týden:  20.4.  -   24.4.

OPAKOVAT - NEJBLIŽŠÍ MENŠÍ NÁSOBEK DANÉHO ČÍSLA K DANÉMU ČÍSLU

Učebnice str. 66 – 67     ústně

DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU DO  100

Učebnice str.68   ústně

Prac.sešit (PS) str.

 

6.týden:   27.4..  -  1.5.

DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU DO  100

Učebnice str. 69     ústně,

PS str.

 

7.týden:    4.5.  -   8.5.

DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU DO 100

Uč.str. 70   ústně,  

PS str.

 

8.týden:     11.5.  -  15.5.

DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU DO 100

Uč.str. 71   ústně

PS str.

 

 

Čeština:

5.týden:  20.4.  -   24.4.

ČASOVÁNÍ SLOVES BÝT

Uč.str. 48    ústně,     do sešitu 48/5 a

PS str. 25

 

6.týden:   27.4.  -  1.5.

ČASOVÁNÍ  SLOVES

PS str. 26 - 27

Sloh – uč. str. 79 – 80   ústně   +  PS str. 41

 

7.týden:    4.5.  -   8.5.

PS str. 28

Sloh – uč.str. 81 – 83         PS str. 42 - 43

 

8.týden:     11.5.  -  15.5.

OPAKOVÁNÍ

Uč.str. 49 – 51    ústně,       do sešitu str. 49/1,    50/7

 

Přírodopis:

Téma na měsíc KVĚTEN je:

OCHRANA PŘÍRODY, životního prostředí, zásahy člověka do přírody  -  sleduj v knihách, časopisech, v tv ???? zajímavé informace, články. Můžeš k tématu něco napsat, nakreslit….

 

Zeměpis:

5.týden:  20.4.  -   24.4.

Kapitola 25      učebnice    +    prac.list

 

6.týden:   27.4.  -  1.5.

Kapitola 26    učebnice   +  prac.list

 

7.týden:    4.5.  -   8.5.

Kapitola 27    učebnice   +  prac.list

 

8.týden:     11.5.  -  15.5.

Opakování, různé zajímavosti z časopisů, novin, letáčků….z probraného učiva

 

 

9. 4. tentokrát Vás zdravím v předvelikonočním čase. Úkoly zatím máte, tak nové nepřikládám. Jen Vám chci napsat o dalších dnech, které máte před sebou, abyste si je mohly užít a tak trošku tušily, jaké se k nim váží tradice.

Dnes je Zelený čtvrtek - poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, poté utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). V těch dnech chodily děti po vesnici s řehtačkami a klapačkami. Zelený čtvrtek je také dnem poslední večeře Ježíše Krista, při ní jedl hořké byliny. Proto by se tento den měly jíst zelené pokrmy a péct tradiční pečivo "jidáše" - ty se pečou ze sladkého kynutého těsta a všelijak se zamotávají. Možná si s maminkou nebo babičkou takové jidáše upečete. Tak si hezky pochutnejte.

Velký pátek - je to den soudu a ukřižování Ježíše Krista. Tento den, ještě pře východem slunce se  děvčata chodila omýt vodou z potoka. Hlína má odpočívat a nesmí se s ní hýbat. Také se nesmí  prát prádlo  a  v tento den držíme  půst. Pokud chcete najít poklad, hledejte právě na Velký pátek - je to den, kdy se otevírá země a vydává své poklady.

Bílá sobota - má jméno podle bílého šatu, v tento den je třeba barvit vajíčka a plést pomlázky (už se moc  těším třeba na fotečky Vašich pomlázek a kraslic). Peče se také mazanec - symbolický pokrm (kynutý bochánek).

Boží hod velikonoční - neděle vzkříšení, den oslav, radosti a hodování. K tomu patří dobré jídlo snědené u svátečně ozdobeného stolu. U nás je zvykem, že do talířů všem členům rodiny rozdělím jedno vařené vajíčko, aby nezabloudili a vždycky našli cestu domů.

Velikonoční pondělí - bude letos netradiční, ale určitě aspoň v rodině proběhne koledování. Je to červené pondělí - červená je barva života a radosti. Chlapci koledují a od děvčat dostanou kraslice (malované vajíčko) a pentličku na pomlázku. 

Já Vám všem přeji, abyste Ty letošní neobvyklé Velikonoce prožili alespoň trošku tradičně. Ať jsou následující dny plné Vaší radosti, pohody a sluníčka                                                                                                                                                                                                         Vaše paní učitelka

PS: Těším se na Vás

 

8.4. Dnes je Škaredá středa, též sazometná. Tento den se vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé nemají mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce.

Takže se usmívejte a naučte se velikonoční koledu:

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

 

7.4. Dnes je Šedivé úterý někdy nazývané Žluté úterý, které symbolizovalo zlato, světlo a slunce.
Podle zvyků se tento den uklízelo a vymetaly se pavučiny z koutů. Vám přeji, abyste ho měly sluníčkové a všechno jste s radostí zvládly.

 

6.4.Zdravím Vás v novém týdnu, který je sváteční. Týden před Velikonocemi - svátky jara se nazývá Pašijový týden. Začíná Květnou nedělí, která byla včera, následuje Modré pondělí tj. dnes, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí. Ke každému dni se vztahují určité zvyky a tradice a ty se postupně dozvíte.

Začneme tím dnešním:                                                                                              

Modré podnělí- představovalo začátek jarního úklidu v domácnostech. Ten, kdo z Vás bude dnes mamince s úklidem pomáhat, zaslouží si velkou velikonoční jedničku. 

 

Úkoly zatím na měsíc. Učebnice, sešity, pracovní listy jsem předala rodičům, aby jste se mohly doma "učit".

Matematika:

 

1.týden:  23.3.  -   27. 3.

NUMERACE DO 10 000 S PŘECHODEM PŘES 10

Učebnice str. 57 – 59     ústně, do sešitu str. 58/10,  59/17 

Prac.sešit (PS) str. 22 – 24

 

2.týden:   30. 3.  -  3.4.

NUMERACE DO 10 000 S PŘECHODEM PŘES 10

Učebnice str. 60 – 63     ústně, do sešitu str. 61/27,   62/34

PS str. 25 – 27

G (geometrie) – ÚHEL, VYZNAČENÍ, RÝSOVÁNÍ A POPIS ÚHLU

Uč.str.89 – 90 ústně,    PS str. 44 – 45

 

3.týden:    6. 4.  -   10. 4.

DĚLENÍ SE ZBYTKEM V OBORU DO 100

Uč.str. 64 – 65    ústně,   do sešitu str. 65/11, 12, 13

PS str.28, 46

G – DRUHY ÚHLU

Uč. str. 91 – 92  ústně,    PS str. 46

 

4.týden:     13 . 4.  -  17.4.

NEJBLIŽŠÍ MENŠÍ NÁSOBEK DANÉHO ČÍSLA K DANÉMU ČÍSLU

Uč.str. 66 – 67   ústně

PS str.29 , 47

G – OSA ÚHLU

Uč. str. 92 – 93    ústně,     do sešitu 93/1,2,3,4,5

 

Čeština:

Dle možností prosím každý den číst (stačí 1stránka z čítanky) a dle možností využít písanku (alespoň 2stránky za týden), nechám na vás dle chuti a nálady.

 

1.týden:  23.3.  -   27. 3.

SLOVESA

Uč.str. 37 – 39    ústně,     do sešitu 38/6

Sloh – uč.str.74 – 75   ústně   +  PS str. 21, 38 -39

 

2.týden:   30. 3.  -  3.4.

ČASOVÁNÍ  SLOVES

Uč.str. 40 – 43   ústně,    PS str. 22

Sloh – uč. str. 76 – 77   ústně   +  PS str. 40

 

3.týden:    6. 4.  -   10. 4.

KONCOVKY SLOVES

Uč. str. 43 – 45   ústně,     PS str. 23

Sloh – uč.str. 78,   PS str. 41

 

4.týden:     13 . 4.  -  17.4.

ČASOVÁNÍ SLOVES BÝT

Uč.str. 46 – 47    ústně,   PS str. 24

 

Přírodopis:

1.týden:  23.3.  -   27. 3.     +     2.týden:   30. 3.  -  3.4.

BAKTERIE, VIRY, KVASINKY, PLÍSNĚ

Uč. str. 21 – 40   ústně   +  Pracovní listy

 

3.týden:    6. 4.  -   10. 4.     +    4.týden:     13 . 4.  -  17.4.

HOUBY, ŘASY, LIŠEJNÍKY, PRVOCI, ŽAHAVCI

Uč. str.                 ústně   +   Pracovní listy

 

Zeměpis:

1.týden:  23.3.  -   27. 3.    

OPAKOVÁNÍ   +  kapitola 20      učebnice    +    prac.list

 

2.týden:   30. 3.  -  3.4.

Kapitola 21,  22     učebnice   +  prac.list

 

3.týden:    6. 4.  -   10. 4.

Kapitola 23    učebnice   +  prac.list

 

4.týden:     13 . 4.  -  17.4.

Kapitola 24    učebnice   +  prac.list