AKCE 

Zpívám rád 

       24.5. 2O11 proběhla v naší škole pěvecká přehlídka pod názvem „Zpívám rád“. Byla určena pro žáky I. stupně. Vystoupilo 17 dětí. Viděli jsme, že děti opravdu zpívají s chutí a nadšením – to také bylo cílem celé přehlídky. Při většině písní se přidalo tichým zpěvem i obecenstvo - tím také podpořilo pěvecký výkon žáků. Na závěr přehlídky obdrželi všichni účastníci drobné odměny.

       Myslím, že se přehlídka písní vydařila a již nyní se všichni těší na další pokračování.  

 

---------------------------------------------------------------------

Bambiriáda

 

        26.5.2O11 jsme se žáky naší školy navštívili Chrudim, kde se konala Bambiriáda. Děti zde mohly soutěžit, vyrobit si různé drobné ozdoby, seznámit se s činností kroužků (sportovních, hudebních, výtvarných aj.). Některé aktivity si i sami vyzkoušely – lanové centrum, jízda na kajaku, střelba, malování… Čas nám velmi rychle utekl. Dobrou náladu a hodně pěkných zážitků podpořilo i krásné počasí.

       Už nyní se těšíme na pokračování v příštím roce.

 

--------------------------------------------------------------------

Čtení s paní učitelkou Hanou Kovářovou

V pátek 20.5. jsme se opět sešli ke společnému čtení.Tentokrát byla vybrána kniha Příběhy z pařezové chaloupky od Václava Čtvrtka, kterou nádherně ilustroval Zdeněk Smetana.

Nejprve byla dětem puštěna známá úvodní píseň z večerníčku a děti měly samy uhodnout,

o kterých známých postavách z večerníčku se jim bude číst. Děti to bez problému ihned uhodly. Poté jim byla kniha ukázána a krátce jsme si o ní  popovídali. Z knihy byl následně vybrán první příběh ,,Jak zasadili semínko“. Z tohoto pohádkového semínka se nakonec vyklubala divizna, o které jsme si také něco krátce řekli, například její léčivé účinky a jiné zajímavosti. Pak děti dostaly za úkol zasadit do připravených květináčků semínka. Ta teď mají ve svých třídách a čekají, jaká kytička ze semínka vzejde. Název květinky je tajný, děti znají podobně jako v úvodu přečteného příběhu pouze latinský název.Ten je i pro vzpomínku na květináčcích napsaný. Následovala četba druhého příběhu, který se jmenoval:,,Jak měli hodiny se zlou kukačkou“.

Děti se po jeho přečtení rozešly do tříd a dostaly za  úkol nakreslit obrázek. Teď už jen čekají, až ta jejich vypěstovaná kytička pokvete a bude zdobit nádvoří před školou.

 

---------------------------------------------------------------------

 Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických

 

Naše škola byla již tradičně pořadatelem okresního kola atletického čtyřboje, které  se letos uskutečnilo v úterý 17. května 2011 na Městském stadionu Černá hora.  Závodu se  bohužel zúčastnili pouze závodníci a závodnice ze tří škol /Jevíčko, Moravská Třebová a Litomyšl/. Všichni tak měli od začátku jistotu výhry a umístění na stupních vítězů v kategorii družstev.  Největší boje však byly svedeny v kategoriích jednotlivců, odkud první tři žáci postupují každoročně do krajského kola. Mimo hlavní soutěž naše škola nasadila ještě druhé družstvo chlapců, aby si vyzkoušeli atmosféru závodu a v příštích letech mohli bojovat o vítezství.

Z pohledu výsledků první tým chlapců v družstvech zvítězil a děvčata byla druhá. Mezi jednotlivci největší úspěchy prožili Ilona Berkyová a Miloš Doležal, kteří obsadili po výborných výkonech třetí místa a postoupili. Pochvalu zaslouží i ostatní žáci, kteří perfektně reprezentovali a hlavně se, jako správní hostitelé, výborně chovali.

         Závod pomáhali uspořádat chlapci ze 7. a 8.. ročníku, kteří se postarali o přípravu a průběh disciplín a zaslouží si rovněž za svůj přístup velkou pochvalu a poděkování.

 

Přehled výkonů našich reprezentantů /v závorce je umístění v disciplíně/:

OKRESNÍ KOLO

 

starší  žáci

 běh 60 m

 hod míčkem

skok daleký

 běh 1500m

celkově

M.Doležal

8,8s /4./

51,58m /1./

391cm/5./

6:06min.  /6./

3.

L.Beránek

8,9s  /5./

41,64m /5./

372cm /8./

5:38min.  /2./

4.

J.Kroupa

8,7s /2.-3./

49,35m /2./

430cm /3./

7:51min.  /11./

5.

 

 

 

 

 

 

P.Polák

9,3s  /8./

47m     /4./

390cm /6./

6:50min.  /8./

7.

J.Racek

9,9s/10.-11./

29m    /11./

389cm /7./

6:47min.  /7./

9.

T.Radimecký

9,9s/10.-11./

24,65m/12./

280cm/12./

7:34min. /10./

12.

 

 

starší  žákyně

 běh 60 m

hod míčkem

skok daleký

 běh 800m

celkově

I.Berkyová

10,7s  /3./

22,42m /3./

324cm /2./

4:06min./5./

3.

T.Borovcová

10,9s  /4./

19,88m /4./

286cm /4./

4:01min. /4./

4.

P.Lorencová

11,0s  /5./

14,58m /7./

233cm /8./

4:22min. /7./

6.

 

KRAJSKÉ KOLO

starší  žáci

 běh 60 m

 hod míčkem

skok daleký

 běh 1500m

CELKOVĚ

M.Doležal

9,1s /7./

45,81m /4./

433 cm/4./

5:59min.  /4./

5.

starší  žákyně

 běh 60 m

hod míčkem

skok daleký

 běh 800m

CELKOVĚ

I.Berkyová

11,1s  /6./

25,26m /5./

271cm /8./

4:07min./8./

8.

 

V krajském kole, které se uskutečnilo 19.5.2011 v Ústí nad Orlicí , podali naši dva reprezentanti výborné výsledky, ale bohužel na postup do národního  finále to nestačilo.

 

zpracoval:  J.Štefl

 --------------------------------------------------------

Soutěž v karaoke

Dne 27.4.2011 se uskutečnila soutěž v karaoke žáků speciálních škol. Soutěž proběhla v Divadelním klubu v Poličce. Atmosféra, nasazení i vzájemná podpora účinkujících byla nádherná. Přivezli jsme si domů spoustu zážitků i nějaké to ocenění.

 

Naši účinkující: Daniel Loučka, Anna Vostřelová, Pavlína Lorencová, Nikola Gadžiová, Eliška Kopecká, Ilona Berková. 

Zapsal Pavel Pešata

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Jarní výlet do Tržku s opékáním

29. dubna jsme s I. stupněm opět vyjeli již na tradiční výlet vláčkem do Tržku. Co jsme cestou zažili?

 V Tržku jsme navštívili paní Daťkovou a její koňské kamarády. Na opuštěném stožáru nás pozdravili čápi ze svého hnízda. Na rybníku jsme pozorovali kachny a labutě. Došli jsme až ke studánce s kapličkou u svatého Antoníčka a tam jsme se občerstvili. Přes Nedošínský háj jsme došli k posilovně u Vomočilů, kterou nás provedla Verunka s mamkou a každý si mohl protrénovat své svalstvo.  U restaurace NA ŽABÁRNĚ nás již čekal pan Peterka, který měl již připraveno ohniště, pruty na buřtíky i občerstvení . Nakonec jsme slavnostně spálili čarodějnici a zazpívali jí na rozloučenou – pryč se zimou a jaro se sluníčkem ať nám zůstane. Po té jsme se rozloučili a pokračovali směr Litomyšl – Husovka, kde jsme na hřišti dočerpali své síly a šťastně došli až ke škole. A jedna hádanka nakonec – co našla p. u. Šplíchalová na cestě a dala některým odvážlivcům pohladit? Kdo to uhádne i správný název tohoto živočicha ať nakreslí a napíše název k obrázku. Odměna ho nemine. A příští rok se opět těšíme na nové zážitky z turistických cest a výletů!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speciální ples

V pondělí 18.4.2011 jsme si opět pěkně poplesali – na těle i na duchu. Ráno v 9 hodin začal ples naší Specky, dětí z I. stupně a hostů.

Nejdříve začal zkouškou ze slušného a galantního chování pánů k dámám ( stále je co dohánět pánové). Po té nám zatančil taneční kroužek a naučil nás tanec MAKARENU.

Pak přišla úvodní POLONÉZA párů a překvapení. Jaké? Zeptejte se kamarádů, kdo že to měl narozeniny?  Následovaly disko tance a taneční soutěže a hry – tanec s míčkem v páru, tanec lambada, židličkovaná. Vyhodnocovaly se nejlepší tanečníci ze tříd. Nakonec jsme si zatrsali společně s filmovými video klipy. Tombolou jsme ples zakončili a odměnili všechny, co se rádi baví, tančí a nenudí se. Za rok zase ahoj!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtení s... paní knihovnicí

Ve středu 27.4. 2011 se konalo další „ Čtení s…“

Paní knihovnice Helena Vomáčková si pro nás připravila čtení z knížky Školní strašidlo

od Zuzany Pospíšilové. 

Hlavní hrdinkou knížky je holčička Anka a její spolužačka Klárka, které říkají Kájka, která vypráví o první třídě, kde řádí školní strašidlo a dělá parádní neplechu, a sice, kazí dětem jejich diktáry, drká jim do ruky, píše špatné výsledky a přesto chvíli trvá, než se o jeho existenci dozví všichni, dokonce i paní učitelka a maminka malé prvňačky Anky.

Jednoho dne se rozbíhá kolotoč, ve kterém paní učitelka navrhne, aby společnými silami strašidýlko obrátili k lepšímu…

Co myslíte, podaří se to?

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------

D E N   P L A V Á N Í

 

M ě s t s k ý   p l a v e c k ý   b a z é n         L i t o m y š l   28.3.2011

 Na poslední březnové pondělí jsme se všichni těšili. Proč ? Protože jsme si místo učení mohli vzít do školy jen pár věcí - plavky, ručník a mýdlo.

Tento den byl totiž vyhrazen PLAVÁNÍ.

 

Tentokrát jsme nemuseli nikam cestovat, protože Litomyšl se na sklonku minulého roku zařadila mezi města, která mají svůj vlastní krytý bazén.

Dosud jsme byli zvyklí dojíždět za plaváním do Poličky, do České Třebové nebo do Ústí nad Orlicí.

Někteří si už nový bazén vyzkoušeli, ale pro většinu žáků to byla první návštěva.

Byli jsme zvědaví, jak bazén vůbec vypadá a co všechno je uvnitř za prosklenými stěnami.

Před odchodem do bazénu jsme ještě ve škole absolvovali krátké poučení o tom, jak se na bazénu chovat, abychom předešli případnému úrazu.

Plavecká výuka je přece jen něco jiného, než co se učíme ve škole.

 

Bazén jsme měli pronajatý na dvě hodiny a snažili jsme se tyto dvě hodiny využít co možná nejlépe.

V první hodině jsme si po krátkém rozplavání ověřili, jak jsou na tom naši žáci s plaveckými dovednostmi.

Vyzkoušeli jsme plavání na vytrvalost a kdo měl zájem, změřili jsme mu čas na 25 nebo 50 metrů.

Zároveň si žáci mohli vyzkoušet plavání pod vodou nebo lovení puků ze dna bazénu.

Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet skok ze startovních bloků.

 

Druhá hodina už byla spíše zábavná, takže si žáci postupně vyzkoušeli všechna lákadla, včetně tobogánu, malého bazénu, vířivky nebo parní kabiny.

Menší žáci zvolili jistotu a tou byl malý bazén s teplejší vodou a menší hloubkou.

Starší žáci si užívali, že mají velký bazén jen sami pro sebe, ale ručička hodin byla neúprosná.

O půl jedné zazněla píšťalka a všichni museli z vody.

Ve škole jsou někdy dvě hodiny k nepřečkání, ale na bazénu utekly – jak jinak – jako voda.

 

Všichni jsme si to krásně užili a protože se letošní školní rok nese v duchu hesla  SPORTEM KE  ZDRAVÍ, těšíme se na další společnou sportovní akci.

 

Zapsal : Vladimír Průcha

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimní ozdravný pobyt

14.-19.února 2011, chata Barborka, Jeseníky

 

Zimní ozdravný pobyt  je dlouhodobě velmi osvědčená akce, která má pro žáky mnoho pozitivních zkušeností ( hory, lyže, socializace) a překvapení (množství sněhu, změny počasí). Akce se zúčastnilo 28 žáků ZŠ praktické a 1 žákyně ZŠ speciální. Letos poprvé jsme akci rozšířili na šestidenní pobyt, abychom sněhové podmínky využili co nejefektivněji. Všichni žáci vyzkoušeli běžecké lyžování – dle výkonnostních možností. Zdatnější žáci  absolvovali opakovaně vyjížďky na běžkách /Švýcárna, Kamzík/. Méně zdatní pilovali techniku a skluz na běžecké magistrále. Všichni vyšplhali na nejvyšší vrchol Jeseníků – Praděd a navštívili lázeňské městečko Karlova Studánka.  12 žáků vyzkoušelo přilehlou sjezdovku, která byla velmi dobře upravena a výborně vyhovovala našim potřebám. Program na sněhu byl dále díky velkému zájmu všech zúčastněných rozšířen o další aktivity (akrobatické kotouly a pády, házená, bobování). Každý večer žáci vyplňovali pracovní listy a hráli hry. Nedílnou součástí našeho pobytu byl společný zpěv, hlavně velmi populární lyžařské hymny. Díky příznivému počasí jsme byli každý den na sněhu.   

Vypracoval: Josef Štefl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Karneval

V pátek se v naší tělocvičně konal karneval. Karnevalem nás provázel klaun s návštěvou z Vietnamu. Měli pro nás přichystáno mnoho so