Akce s dětmi

Dárek od paní Zoubkové - padák
Děkujeme za krásný dárek.
 
Chorvatsko - Šibenik, Solaris resort 26.5. - 4. 6. 2017
Dívčí klub - piknik v Klášterních zahradách

Hippoterapie v Janově

Obě třídy ZŠ speciální = pomocka + rehabka, si užívaly hippoterapii, canisterapii v Janově. Děti si prohlédly stáje, využily prostor dvora s trampolínou na své dovádění.Po opečení uzenin se prošly zpět na autobusovou zastávku a přijely zpět plny zážitků.

Muzikoterapie v Klášterních zahradách

Krásné teplé a slunečné pondělí s muzikoterapeuty Jasanskými jsme si nádherně užili v Klášterních zahradách. Ničím nenahraditelná atmosféra přírody a litomyšlské architektury se propojila s příjemnými zážitky z hudby, zpěvu, bubnování, tance i relaxace ve stínu pod stromy. Každý si ji užil po svém, ve volnosti projevu i prostoru. Paráda. Všem moc díky.

Jarní recitační soutěž Moravská Třebová 26.4.2017

Tradiční recitační soutěže v Moravské Třebové jsme se letos zúčastnili netradičně s velkým počtem žáků, protože jsme tentokrát obsadili i kategorii recitačních sborů.Celkem 11 žáků ve čtyřech kategoriích se vydalo reprezentovat naši školu, ale na ocenění to ani letos nestačilo.Nejblíže k úspěchu byli žáci 7. a 8. ročníku v kategorii sborů, s básní Král a lenoši od Michala Černíka.

Po velmi pečlivé přípravě a v hezkých kostýmech předvedli velmi pěkný výkon a s velkým očekáváním napjatě čekali na vyhlášení výsledků.Porota však měla jiné favority a nakonec nám přisoudila nepopulární 4. místo, z něhož byli žáci dost smutní.Od nás však zaslouží palec nahoru, protože naše očekávání rozhodně nezklamali.

O naše nejlepší umístění se postarali tito žáci:Anežka Rejmanová, Milena Lorencová, Laco Ficu, Pavel Shejbal, Pepa Karafiát, Lukáš Mikulecký, Standa Přívratský a Ondra Gregor.

Poděkování patří třídní učitelce Marii Boštíkové za trpělivost při nácviku i nápadité kostýmy a asistentce paní Gregorové, která si na jevišti i zahrála.

V soutěži jednotlivců se v jednotlivých kategoriích zúčastnilo ještě dalších pět žáků : Markéta Sedláčková, Lukáš Němec, Ondřej Krása, Ondřej Gregor a Anežka Rejmanová.Všichni se snažili předvést co nejlepší výkon, ale vzhledem k velké konkurenci to na přední umístění nestačilo.Přesto to pro většinu žáků byla dobrá zkušenost. Kromě Anežky Rejmanové a Ondry Gregora se totiž takové soutěže zúčastnili poprvé.Od nás mají všichni pochvalu a věříme, že příště už někdo z nich nějaké ocenění přiveze.

Zapsal : Vladimír Průcha

Plavecká školní liga 4.4.2017 – Krytý plavecký bazén Litomyšl

Druhé kolo plavecké ligy 2016 - 2017 se uskutečnilo v úterý 4.4.2017. První kolo na podzim přineslo naší škole úspěch v podobě 3. místa v nejstarší kategorii a tak jsme chtěli tento výsledek obhájit. Jako vždy jsme obsadili pouze dvě ze čtyř kategorií a sestavili dvě kombinované štafety – 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Nevýhodou je, že mladší žáci soutěží s kategorií o rok starší. V kategorii B (7.ročník) jsme neměli příliš šancí na úspěch, protože někteří žáci se zúčastnili této soutěže poprvé. V této kategorii nás reprezentovali Erika Ruszová,  Jára Žrout, Ondřej Gregor a Standa Přívratský.  Všichni ukázali velkou snahu, ale na své soupeře nestačili a obsadili celkově 5. místo.Plavalo se ve dvou rozplavbách štafetovým způsobem 4 x 50 metrů.Úspěšnější jsme byli v kategorii D  (9.ročník).Zde jsme svedli mnohem vyrovnanější souboje s žáky ZŠ a Gymnázia a nakonec jsme v součtu časů dvou závodů obsadili velmi pěkné 3. místo.Bohužel, nám chyběl nejlepší plavec Martin Kvapil, se kterým bychom měli šanci bojovat i o druhé místo. Velmi dobře ho však nahradil Michal Fišer, kterého skvěle doplnili Lukáš Čapek a Pavel Shejbal.  Dívčím členem štafety byla Milena Lorencová.Všichni členové štafety podali výkony na hranici svých možností. Ve druhém kole dokázali zlepšit svůj čas o celou minutu, tzn., že v průměru se všichni zlepšili o 15 sekund! Všichni jmenovaní ukázali správný přístup k reprezentaci školy a hlavně ti mladší, kteří závodili poprvé, zaslouží velkou pochvalu. Znovu jsme dokázali, že se můžeme měřit i se žáky ZŠ a Gymnázia, v jejichž řadách jsou i závodní plavci. Všichni účastníci si po závodě užili zaslouženého relaxu ve venkovním bazénu, na tobogánu, ve vířivce nebo v páře. Budeme se těšit na další ročník této soutěže. Vladimír Průcha

NETRADIČNÍ PĚTIBOJ 22.3.2017  VYSOKÉ MÝTO

Oblíbené, tradiční akce se letos účastnili žáci ZŠS II. = tým kluků a I. Třída = žáci 1. – 3. Ročníku ZŠ. Kamarádi z Mýta si pro nás přichystali nejen pohoštění a zázemí v jejich třídě, ale také pětiboj. Soutěžilo se v překážkové dráze, vázání uzlíků, šroubování víček, ve hře Logico a přenášení míče mezi koleny. Naši žáci získali celkem 3. místo ze všech tří škol (Vysoké Mýto, Litomyšl a Ústí nad Orlicí). Získali jsme dva diplomy – dvě skvělá druhá místa. Patří Adélce Říhové a Matějovi Šafářovi. Poděkování za prima dopoledne patří i všem ostatním – dětem, učitelkám a paním asistentkám.

DRAMATERAPIE ZŠ SPECIÁLNÍ   24., 28.3.2017

Třída ZŠ speciální odehrála ve svém jedinečném podání celkem dvě představení - pro své malé kamarády a také pro učitele jako dárek ke Dni učitelů. Odměnou jim byl velký potlesk a radostný smích všech diváků. Kluci hráli s paními asistentkami a učitelkami „Jak šli kluci a holky pro kládu“. Nu, již se těšíme, že přibereme příště ještě své dva kamarády, kteří na týdenní nácvik chyběli. Všem hercům velké DÍKY!

Režisér a scénárista: Dědeček Hříbeček (Anna Vrchotová)

Projektový den - knihovna

Pro školní rok 2016-2017 si naše škola určila téma: „ Učíme se pomáhat slovy i činy “. Při pravidelných návštěvách knihovny nám pomáhá paní ředitelka MěK Litomyšl Mgr. J. Kroulíková toto téma naplňovat. Připravuje pro žáky různé zajímavé aktivity. Každá návštěva knihovny je zaměřena na určité téma – posledním byl „Masopust“ (průvod, slavení, zvyky, masky, …). Na konci března nás čeká téma Velikonoce. Při každém společném setkání v knihovně nás seznámí i s literaturou, ve které nám pomáhá vyhledat podrobnosti k tématu. Má také připravené různé doplňovačky a křížovky, které se doplňují ve skupinách nebo je vypracovává celá třída společně.   V závěru každé návštěvy se vždy najde chvíle na vrácení již přečtených knih a vypůjčení nových. Často to jsou i knihy, které využíváme při vyučování (dějepis, zeměpis, …). Většina žáků třídy má i svoje čtenářské průkazky. Čas strávený v knihovně utíká velice rychle a už nyní se těšíme na další setkání.

M. Boštíková

Sportovní den – výlet na běžkách 7. + 8. ročník

V únoru 2017 se uskutečnil další sportovní den pro žáky 7. a 8. ročníku. Pro některé to byl nácvik lyžování na běžkách (jízda ve stopě i v terénu), pro většinu už to ale byla zábava.

Přípravu lyží (voskování) si každý již udělal sám. Komu se to nedařilo, tomu pomohli ostatní (v duchu letošního hesla školy: „Učíme se pomáhat slovy i činy“).  Dopoledne jsme odešli od školy směr Osík - hřiště u školek a okolní terén. Někteří si také velice dobře poradili i s jízdou z menšího kopce. Nastaly i humorné situace (pády na lyžích), kterým jsme se zasmáli. Některé lyžařské výkony jsme stihli i natočit a při společném prohlížení ve škole jsme se pobavili ještě jednou.

Žáci byli se sportovním dnem velice spokojeni a už nyní se těší na další zimu a společné zážitky při lyžování.                                                         Marie Boštíková 

Masopust držíme!

Program stejného názvu v Regionálním muzeu v Litomyšli si vyzkoušeli naši žáci. Názorné pomůcky, prožitková hra a tvoření napomohly k tomu, aby naše děti znaly masopust. Odnášely si také výrobky - krásné čepice a vrkoče. Pohrály si v herně.

II.Zšs  a  I.třída (1.-3.ročník)

KARNEVAL 2.2.2017

MINI VÝLET ZŠS  JANOV  9.2.2017

Sraz byl ve škole - kluci vybírali z obrázků vhodné oblečení na zimní výlet. Někteří si vše vyskládali pomocí piktogramů - včetně svačiny.

V Janově nás nedočkaví psíci vítali již u plotu. Nahlédli jsme do stájí, předali dobroty - sušený chleba, mrkev koníkům, viděli prázdná vlaštovčí hnízda. Klukům se líbily „ kombinézy" koníků. Paní Pucherová nám s psíky připravila ukázku tanečků a psích her. Odměnili jsme je potleskem a psími piškoty.

Po krátké vycházce jsme opět dorazili autobusem do Litomyšle. Děkujeme i paním asistentkám za pomoc.

NOVÝ ROK 2017

Každoročně chodí družina Tří králů pod vedením p.uč. Boštíkové po celé škole a přeje v každé třídě „ …Štěstí, zdraví, pokoj svatý“ – jak píseň praví.

Klub ZŠS

Klub nabízí aktivity žákům dvou tříd ZŠS za doprovodu svých osobních asistentek. Jeho náplní je především zdravý pohyb a turistika. Probíhá pravidelně, každé úterní odpoledne. V klubu trávíme společné chvíle vycházkami, pohybovými hrami, sportovními akcemi nebo programem ve škole, jako např. zpíváním, poslechem CD, padákováním nebo relaxací. Také socializací na výletech a třeba i v cukrárně.

V klubu je přihlášeno 6 žáků, ze tříd ZŠS. Žáci touto formou tráví volný čas po skončení vyučování a to se svými kamarády. Učí se navzájem si pomáhat a hrát si v kolektivu. (Za klub sepsaly: Andrea Hladíková a Věra Tomanová).

Florbalový turnaj dívek – Ústí nad Orlicí 9.12.2016

Speciální základní škola v Ústí nad Orlicí pořádá každý rok florbalové turnaje pro chlapce i dívky. Loni jsme se zúčastnili s chlapeckým družstvem a letos dostala přednost děvčata. Turnaj se hraje v malé školní tělocvičně pouze se třemi hráči v poli (+ brankář) a je to úplně jiná hra, než na jakou jsme zvyklí. Chce to rychlou orientaci – míček se neustále odráží od stěn – a jednoduchou hru s okamžitou střelbou. Kombinovat na tak malém prostoru se téměř vůbec nedá. To jen na vysvětlenou, v jakých podmínkách se hraje.

Pro turnaj jsme vybrali tento tým:

Brankář: Milena Lorencová

Obrana: Dominika Tobíšková, Anežka Rejmanová

Útok: Erika Ruszová, Anička Mirgová

Turnaje se zúčastnila celkem čtyři družstva: domácí Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Skuteč a Litomyšl.

Hrálo se systémem každý s každým, hrací doba 2 x 5 minut.

Výsledky našeho týmu :

Litomyšl – Vysoké Mýto  8 : 0

Jednoznačná výhra nad nejslabším soupeřem. Všechny branky vstřelila Erika, kterou ve druhém poločase vystřídala Anička.

Litomyšl – Skuteč             1 : 4

Soupeř měl v týmu nejlepší hráčku turnaje, která fyzicky i herně převyšovala všechny ostatní. Erice dovolila skórovat jen jednou, naopak sama vstřelila tři góly.

Litomyšl – Ústí nad Orlicí            3 : 3

Utkání o druhé místo, ve kterém jsme byli lepší, skončilo nakonec nerozhodně. Dostali jsme dva nešťastné góly z nečekaných odrazů, ale Erika třemi góly zajistila alespoň remízu. Ta nám nakonec stačila na celkové 2. místo díky lepšímu skóre. V náš prospěch rozhodl jeden jediný gól!

Druhé místo je pro nás velkým úspěchem, protože jsme měli nejmladší tým. V ostatních týmech hrála mnohem starší a fyzicky vyspělejší děvčata. Proto ta velká radost našich děvčat z druhého místa. Erika Ruszová se navíc stala s 12 góly nejlepším střelcem turnaje!  Pochvalu však zaslouží bez rozdílu všechny ostatní. Milena v brance se výborně vypořádala s nezvyklými podmínkami.  V obraně zahrála spolehlivě Dominika. Velmi bojovně a nebojácně hrála Anežka, která stihla i zaútočit. O Erice netřeba mluvit, bez ní bychom těžko mohli pomýšlet na úspěch. Proto nezbývá než nakonec pochválit Aničku, která hrála poprvé a vůbec se nezalekla starších soupeřek. Navíc se celou dobu starala o dobrou náladu. Všem děvčatům za odehraný turnaj i za vzorné chování velká pochvala !

Zapsal : Vladimír Průcha

Sportovní dopoledne s pedagogickou školou

19.10. jsme byli pozváni studenty pedagogické školy v Litomyšli na sportovně zábavné dopoledne. Připravili si pro děti soutěže, hádání barev, skládání obrázků, hod míčky i do kuželek, jízdu s autíčkem na ovládání, atd. Každý dostal svoji kartu a sbíral v 11 soutěžích tiskátka. Děti se rozprchly po tělocvičně a plnily se zápalem úkoly. Po svačině je čekalo další překvapení v podobě písniček a tance v aule dramatické výchovy. Děvčata se zapojila do tance okamžitě, někdo pozoroval ruch kolem, jiní si také zkusili tanec v kruhu. Moc se nám všem dopoledne líbilo, zpestřilo všední uplakaný den plný deště a bylo nám všem prima. Ještě děkujeme milým mladým mužům za pomoc s vozíkem.

Za specku zapsala Iva Šplíchalová.

 

Sportovní den 1. stupně

V úterý 4.10 jsme se rozhodli i za deštivého počasí vyrazit na Černou horu za sportem.
V osm hodin vyšla první skupina (1. +2. +3. ročník) a v areálu Černé hory vyznačila pomocí fáborků cestu, na které bylo nutné splnit devět úkolů…skákání do výšky, do dálky, běh, házení na cíl, přetahování, i posilování…desátý úkol zněl jasně…HLEDEJTE POKLAD!

Druhá skupina (4. +5. ročník) všechny úkoly splnila a tak se ve spojení s první výpravou dali do hledání pokladu, poklad nalezen…a spravedlivě rozdělen.

Plánovaný oheň se vzhledem k dešti neuskutečnil, ale buřty byly dobré i ze školní trouby.

Fotbalgolf odložen na hezké počasí.

Přežití Pardubice

 30.9. – 2. 10. 2016  Pardubice

      V letošním roce jsme se rozhodli pro přežití ve městě. Pardubice jsou naším krajským městem a někteří žáci zde ještě nikdy nebyli.    

      22 žáků druhého stupně se vydalo vlakem strávit několik dní společně. Cesta nám utíkala velmi rychle. Čekalo nás i několik přestupů mezi vlakem a autobusem. Pěší závěr po městě se zavazadly byl pro některé vyčerpávající.

     Po příchodu do salesiánského střediska Dona Boska následovalo ubytování v pokojích. Několik děvčat hned ochotně začalo pomáhat v kuchyni. Zbytek skupiny dostal možnost výběru mezi fotbalem na místním hřišti a prohlídkou části města. Po návratu nás všechny čekal teplý oběd. Po krátkém odpočinku následoval odpolední program – vycházka do centra města, sledování plavení vojenské techniky po Labi, procházka po břehu řeky a teplá večeře (palačinky) přivezená až k zimnímu stadionu. Zde totiž hned navazoval večerní program –hokejové utkání mezi týmy Pardubic a Brna. Atmosféra úžasná – hráči, fanoušci, světelné efekty, komentátoři, pohyb po chodbách, možnost koupení občerstvení, focení, … Děti si to užívaly.  

     V sobotu nás čekala návštěva „Retro městečka“ – ukázka staré, ale i nové techniky vojáků, hasičů a policie. Našlo se zde mnoho zajímavého pro malé děti i dospělé návštěvníky – soutěže, prohlídka starších aut, hasičských vozů, zásah hasičů, prohlídka tanku, ukázka tanku v akci, jízda v obrněném voze, zásah policie, … Každý si vybral podle svého zájmu. Děti nevěděly, kam jít dřív. Po výborném obědě jsme opět nezaháleli, ale vydali jsme se do centra. Navštívili jsme náměstí, kde je mnoho zajímavých domů. Výhled z věže na město a okolí byl nádherný. Došli jsme až na zámek, ale prohlídky jsme se nezúčastnili. Nemohli jsme vynechat ani velké nákupní centrum „Afi“. Večerní procházka městem celý den ještě nezakončila. Po večeři se starší žáci opět vrátili do „ Retro městečka“, kde byla zábava - hudba, tanec, občerstvení a závěrečný ohňostroj. 

     V neděli ráno se už jen balilo a uklízelo. Návrat do Litomyšle autobusem většina dětí prospala (únava i hodně zážitků).

     Velkou pochvalu zasluhuje kuchařka (ekonomka naší školy R. Stloukalová), která nám po celou dobu výborně vařila!!!    

     Podzimní Přežití se podle ohlasu dětí opět vydařilo.

                                                                                          M. Boštíková

Loučení s létem I. ZŠS

8.9.2016 - akce "Loučení s létem" se nepovedla - léto stále je a ne a ne se umoudřit se svými tropickými teplotami. Ve třídě 28 stupňů a krev se hrne do hlavy a tedy nejlepší je ven a voda. Tak jsme vyrazili i my na zahradu k p.u. Tomanové. Ranní jízda autobusem nás zavedla i do okrajových částí Litomyšle přes Nedošín a my v klidu pozorovali cestu i cestující,  to se nám moc líbilo. Pak jsme došli a dojeli na zahradu u Tomanů, občerstvili se každý dle svého - svačinky, pití, odpočali jsme si ve stínu altánu a protáhli se na dece, na houpacím křesle, okusili chladné vody, seznámili se s kocourkem, pohráli si s hračkami a pozorovali svět kolem sebe. .Nastala hodina odchodu a pomalu jsme se už těšili na oběd. Moc príma den a mohli jsme se tak ve stínu zahrady lépe poznat a popovídat si.

LOUČENÍ S LÉTEM II.ZŠS 8.9.2016

Na zahrádce – ranči „ U Vrchotů“ jsme si užili všichni tradiční  loučení s létem. Oslavili jsme narozeniny Kamila, Matěje a p.uč. Andrejky. Kluci si sesbírali poslední jahody, rajčátka, zkusili vytrhnout mrkev.

Bavily je hry s lanem, hra na indiány u totemu. Zkusili zalévání s hadicí a pak si s ní užili spoustu legrace. Nejvíce se těšili na opékání špekáčků. Každý z nich si našel svoje místečko- někdo na lehátku, další v houpačce……

Byl to prima den s babím létem.