Akce s dětmi

Školní rok 2017/18

Masopustní úterý

Běžky se 7. ročníkem

V pátek 9. 2. 2018 žáci 7. ročníku během první a druhé vyučovací hodiny podnikli malou výpravu na běžky. Sněhové podmínky byly dobré. 

Cíl akce, to je pobyt v přírodě, podpora dobré atmosféry ve třídě, osvojení si nových dovedností, byl zcela naplněn. Žáci si vyzkoušeli nosit lyže na zádech, nazouvat a vyzouvat běžky, udržet rovnováhu na lyžích.

Na začátku se žáci seznámili s lyžováním na fotbalovém hřišti na „Vembly“. Po rozježdění se vydali na trasu k silnici na Osík podél plotu Zahradnické školy. Všichni cestu tam a zpět zvládli, někteří jednou, ti nejlepší až pětkrát.  

Zapsal Pavel Pešata, třídní učitel

Trénujeme psychomotoriku

My a PC

Fandíme olympiádě dětí a mládeže

Pololetní vysvědčení v rehabilitační třídě

Návštěva 7. ročníku v posilovně 24.1.

Bobování ZŠS

Herna v Muzeu

Vánoce ve třídě ZŠS III.

Spaní ve škole – akce 7. ročníku

Líbilo se mi, jak motokáry jedou rychle. Dobré to bylo na hřišti. Dobré to bylo v cukrárně. Líbil se mi koncert. Líbilo se mi, jak jsme se smáli s paní školnicí v divadle. Zpívali jsme tam vánoční koledy. Hráli jsme hru ve třídě. Byli jsme na procházce. Byli jsme na počítači.

Diego

Byli jsme na motokárách. Pak jsme šli na koncert. Potom nás pan učitel pozval na indiána.

Honza

Motokáry. Když jsme tam přišli, trochu jsem měl strach, dvakrát jsem boural, ale zvládl jsem to.

Koncert. Na koncertě se mi líbilo, jak syn od paní učitelky Ludmily hrál na harmoniku a jak dámy zpívaly vánoční koledy.

Záviš 

 

Návštěva divadla 5.12.

Mikuláš ve škole

Adventní tvoření se Zahradnickou školou a návštěva sv. Barborky

Dnes, 4.prosince, k nám do školy zavítali žáci ze Střední školy zahradnické a technické Litomyšl, aby našim žákům pomohli vytvořit vánoční vazby a ozdoby. Do třídy také zavítala sv. Barborka s třešňovými větvičkami.

 

ADAPŤÁK Č.3 – AKCE ZŠS 12.-13.10.2017

Celkem 7 žáků se účastnilo adaptační akce ZŠ speciální. Zvládli program – plavecký výcvik, školní družinu, společnou relaxaci u pohádky, svačinu, jízdu autobusem, uspávání skřítků na zahrádce, zpívání s kytarou, společnou večeři, lampionový průvod, pohádku na dobrou noc, společnou snídani…………….

Hlavně zvládli přespání bez rodičů, postarat se s  dopomocí o sebe. Proto jim všem náležely medaile a pamětní fotografie z akce.

Akci zabezpečovalo celkem 11 dospělých, kteří se střídali ve třech týmech.

Děkuji všem učitelům a asistentům pedagoga ze ZŠ speciální za pomoc, ředitelství školy a rodičům za podporu naší akce.

Za Team ZŠS A. Vrchotová 

Florbalový turnaj Bystré 3.10.2017

Naši žáci se umístili na krásném druhém místě.

Plavecký výcvik

Masáže

První pokus o zavedení nového prvku v rehabilitaci  a rozvoji našich žáků.

VÝLET CELÉ ZŠS    27.9.2017   NEDOŠÍN

Velcí vyjeli autobusem do Tržku, po cyklostezce došli do Nedošína kde vítali u autobusu MHD rehabilitační třídu.

Na Žabárně nás čekal p. Peterka s již rozdělaným ohněm, opekli jsme, nakoupili si malé občerstvení a společně si zazpívali u posledního taboráku.

Společná cesta vlakem byla zážitkem pro všechny.

Přizpůsobený ping pong

Výlet 7. ročníku - 8.9.2017 Černá hora

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs.litomysl@gmail.com

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL