Akce s dětmi

Školní rok 2017/18

Den s gymnáziem 14. 6. 2018

Letošního, již  10. ročníku, se účastnilo 45 dětí ze speciálních škol v Litomyšli, Vysokém Mýtě a Poličce.  Oporou jim bylo 25 doprovodů. Provázeli je studenti septimy a třetího ročníku Gymnázia  Aloise Jiráska. Studenti  se snažili zapojit všechny děti, zkusit si činnosti přímo s nimi. Děti si užily úkolů, soutěží a přítomnosti studentů. Ti je doprovázel i na stanovištích. Společně jsme si pak zasoutěžili ve štafetách, zazpívali si písničky.

Odměnou dětem byl poklad a medaile, předáváné paní ředitelkou gymnázia, panem ředitelem Speciální základní školy a panem starostou.Děkujeme všem za tuto akci – naší speciální škole  za zázemí pro všechny děti, gymnáziu za organizaci  a přátelům z Vysokého Mýta a Poličky za účast.

Více fotografií na webu  a facebooku naší školy.

Zpracovala: A. Vrchotová + team Speciální základní školy Litomyšl.

Divadlo v Benátkách

Vaření ve III. ZŠS

Vaříme rádi a s chutí také jíme: důležité je správně vrtěti kvedlačkou, ochutnat a dát si řádně trojitou porci, ale také umýt po sobě nádobí a uklidit. A někoho ta fůra nádobí pořádně zmohla...ještě že máme to kanape:-) 

Akce 7. ročníku  -  brigáda v lesní školce Kukle

V pátek 11. 5. 2018 jeli žáci 7. ročníku na brigádu do lesní školky Kukle. Na programu byl úklid pořezaného dřeva do dřevníku, vaření kotlíkové čočkovky, výroba kozy na řezání dříví. Poslední bod programu, lesní stopovaná za pokladem, se nestihl. Vedoucí lesní školky nám dala za odměnu zdobené perníčky a pozvala nás na další návštěvu lesní školky, tentokrát na rekreaci i s možností přespání v teepee.

Zapsal: Pavel Pešata, třídní učitel

Branný den

V pondělí 7.5. 2018 se vydali žáci 2. stupně společně se svými třídními učiteli a žáky 4. a 5.  ročníku na výlet do Svitav. Všichni vystoupili na zastávce Kukle, kde každá třída obdržela mapu a po zelené turistické značce se postupně vydali na trasu. Cílem trasy byla rybářská chata Rosnička :).

Trasa vedla po Naučné stezce K pramenům řeky Svitavy. Jednotlivá zastavení jsou opatřena interaktivními prvky pro děti. Na zastávce č. 10,  jejíž součástí je informační tabule " Logikon", si žáci mohli ověřit své znalosti z oblasti hub.

Součástí trasy je i tzv. Fitness stezka, která obsahuje 10 stanovišť. Je zaměřena na cvičení zábavnou formou a podporuje dovednostní cviky v přeskocích, chůzi po kladině,… Předposledním zastavením byla Venkovní posilovna, která je umístěna v lesíku u rybníka Rosnička.

Klára Dimitrovová

 

 

VÝLET CELÉ ZŠ SPECIÁLNÍ ZA ZVÍŘÁTKY DO JANOVA 10.5.2018

Všechny tři třídy vyrazily autobusem do Janova - do Stáje Pucher. Tam si děti prohlédly stáje, vyslechly povídání o koních. Nejvíce je zaujalo vystoupení s pejsky. Odměnou jim byl pak velký potlesk.

Zvířatům jsme dovezli velkou hromadu dobrot – prý to mají jako letní Vánoce.

Naše jezdce dovezla autem maminka. Škoda, že u nás nejezdí již běžně bezbariérová doprava všude ……   

Děkuji všem za pěkné dopoledne!

Vedoucí akce: A.Vrchotová

Výlet do Chocně

Recitační soutěž

V pondělí 9. 4. 2018 proběhla u nás ve škole RECITAČNÍ SOUTĚŽ, všichni byli vzorně připravení, a tak porota musela rozdávat vysoké hodnocení.

1. a 3. třída v Muzeu

8. 1. 2018 jsme se s dětmi vydali do Muzea, kde na nás čekala paní Kmošková a pomohla nám si vytvořit masopustní masky, k tomu jsme se dozvěděli, jak se Masopust slavil kdysi a jak ho slavíme dnes. Moc děkujeme.

Netradiční pětiboj Vysoké Mýto

Na škaredou středu jsme zúčastnili netradičního pětiboje ve Specce ve Vysokém Mýtě. Děti soutěžily v obratnosti, tělesné zdatnosti, jemné motorice - vše přizpůsobené s ohledem na různá postižení. Moc hezky se o nás kolegové postarali, děti dostaly koláče, pití, ovoce i odpočinkové zázemí ve třídě. Gratulujeme všem dětem za jejich elán a radost při soutěžení!
 
 
 
 

Hry na ledě Vysoké Mýto

Velikonoce v Muzeu - 21.3.2018

Masopustní úterý

Běžky se 7. ročníkem

V pátek 9. 2. 2018 žáci 7. ročníku během první a druhé vyučovací hodiny podnikli malou výpravu na běžky. Sněhové podmínky byly dobré. 

Cíl akce, to je pobyt v přírodě, podpora dobré atmosféry ve třídě, osvojení si nových dovedností, byl zcela naplněn. Žáci si vyzkoušeli nosit lyže na zádech, nazouvat a vyzouvat běžky, udržet rovnováhu na lyžích.

Na začátku se žáci seznámili s lyžováním na fotbalovém hřišti na „Vembly“. Po rozježdění se vydali na trasu k silnici na Osík podél plotu Zahradnické školy. Všichni cestu tam a zpět zvládli, někteří jednou, ti nejlepší až pětkrát.  

Zapsal Pavel Pešata, třídní učitel

Trénujeme psychomotoriku

My a PC

Fandíme olympiádě dětí a mládeže

Pololetní vysvědčení v rehabilitační třídě

Návštěva 7. ročníku v posilovně 24.1.

Bobování ZŠS

Herna v Muzeu

Vánoce ve třídě ZŠS III.

Spaní ve škole – akce 7. ročníku

Líbilo se mi, jak motokáry jedou rychle. Dobré to bylo na hřišti. Dobré to bylo v cukrárně. Líbil se mi koncert. Líbilo se mi, jak jsme se smáli s paní školnicí v divadle. Zpívali jsme tam vánoční koledy. Hráli jsme hru ve třídě. Byli jsme na procházce. Byli jsme na počítači.

Diego

Byli jsme na motokárách. Pak jsme šli na koncert. Potom nás pan učitel pozval na indiána.

Honza

Motokáry. Když jsme tam přišli, trochu jsem měl strach, dvakrát jsem boural, ale zvládl jsem to.

Koncert. Na koncertě se mi líbilo, jak syn od paní učitelky Ludmily hrál na harmoniku a jak dámy zpívaly vánoční koledy.

Záviš 

 

Návštěva divadla 5.12.

Mikuláš ve škole

Adventní tvoření se Zahradnickou školou a návštěva sv. Barborky

Dnes, 4.prosince, k nám do školy zavítali žáci ze Střední školy zahradnické a technické Litomyšl, aby našim žákům pomohli vytvořit vánoční vazby a ozdoby. Do třídy také zavítala sv. Barborka s třešňovými větvičkami.

 

ADAPŤÁK Č.3 – AKCE ZŠS 12.-13.10.2017

Celkem 7 žáků se účastnilo adaptační akce ZŠ speciální. Zvládli program – plavecký výcvik, školní družinu, společnou relaxaci u pohádky, svačinu, jízdu autobusem, uspávání skřítků na zahrádce, zpívání s kytarou, společnou večeři, lampionový průvod, pohádku na dobrou noc, společnou snídani…………….

Hlavně zvládli přespání bez rodičů, postarat se s  dopomocí o sebe. Proto jim všem náležely medaile a pamětní fotografie z akce.

Akci zabezpečovalo celkem 11 dospělých, kteří se střídali ve třech týmech.

Děkuji všem učitelům a asistentům pedagoga ze ZŠ speciální za pomoc, ředitelství školy a rodičům za podporu naší akce.

Za Team ZŠS A. Vrchotová 

Florbalový turnaj Bystré 3.10.2017

Naši žáci se umístili na krásném druhém místě.

Plavecký výcvik

Masáže

První pokus o zavedení nového prvku v rehabilitaci  a rozvoji našich žáků.

VÝLET CELÉ ZŠS    27.9.2017   NEDOŠÍN

Velcí vyjeli autobusem do Tržku, po cyklostezce došli do Nedošína kde vítali u autobusu MHD rehabilitační třídu.

Na Žabárně nás čekal p. Peterka s již rozdělaným ohněm, opekli jsme, nakoupili si malé občerstvení a společně si zazpívali u posledního taboráku.

Společná cesta vlakem byla zážitkem pro všechny.

Přizpůsobený ping pong

Výlet 7. ročníku - 8.9.2017 Černá hora