Školní rok 2019/20

 

Scrapbooking - DDM Kamarád Česká Třebová

V rámci projektu EU absolvovali žáci naší školy dílnu, zaměřenou na práci s papírem v DDM Kamarád Česká Třebová.
Pod vedením paní Ivety si všichni vyrobili malé bločky, zdobené zápisníky a velikonoční přáníčka.

9. ročník - návštěva učňovského střediska v Poličce

Dne 26.2. navštívili žáci devátého ročníku Školní kosmetické studio a kadeřnický salon U růže v Poličce.
Zde učni každému z nás upravili vlasy do požadované podoby a dle přání namasírovali ruce, obličej nebo nalakovali nehty.
Děkujeme celému kolektivu učňovského střediska za milé pozvání a za ochotu, se kterou se všem věnovali.

 

9. ročník- chemické pokusy

Jak vypadají krystaly soli pod mikroskopem? O tom se měli možnost přesvědčit žáci devátého ročníku při hodině chemie.

Školní karneval

Masopustní průvod 25. 2. 2020

I přes nepřízeň počasí se i letos konal ve spolupráci s MŠ Zámecká masopustní průvod. Městská policie zachránila před deštěm kostýmy a zdraví masek a nechala průvod projít podloubím. Tradice tak zůstala zachována. Nechyběly ani vynikající koblížiky s cukrem a skořicí od paních kuchařek z MŠ.Velká pochvala všem žákům a pedagogům za přípravu masek a masopustního veselí.
 

Masopustní dílna

Ve čtvrtek 20.2. jsme si zkoušeli vyrobit masopustní škrabošku či koníka v Muzeu na výtvarné dílničce. Paráda, povedlo se a na masopustu vyzkoušíme. Děti ze III. třídy
 

Výlet Suchá

V úterý dne 28. 1. 2020 se třídy ZŠS se svými učitelkami a asistentkami zúčastnily výletu na Suchou. Společně jsme vyjeli autobusem po 8 hodině ráno. Cílem byla návštěva stájí spojená s dovozem pamlsků pro koníky. Na závěr nás čekalo občerstvení v přilehlé restauraci a poté cesta autobusem zpět do Litomyšle. Děti si akci náležitě užily a i přes mírnou nepřízeň počasí se akce nakonec náramně vydařila.

Za třídy ZŠS Hana Kovářová

 

Zimní radovánky na ledě - aneb bruslím rád, led je můj kamarád

V rámci tělesné výchovy, za pomoci dospělých a starších spolužáků, si i naši nejmenší žáci osvojili pohyb na ledě, zdokonalili rovnováhu těla a vytvořili pozitivní vztah k bruslení.
 

9. ročník - fyzikální pokusy

" Proč se střelka kompasu natáčí vždycky stejným směrem ? 
   A který elektromagnet je silnější ? "
   Odpovědi na tyto a jiné otázky nacházejí žáci pomocí pokusů, které jsou součástí hodin fyziky.
 
 

Divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký v Husově sboru 28.1.2020

Dramaterapie - O Ivánkovi, který hledal nevěstu

Muzikoterapie 15.1.2020

Krmení ptáčků

Žáci 2. a 3. ročníku v rámci pracovního vyučování vytvořili krmení pro ptáčky, které pak společně zavěsili na stromy.

 

Návštěva posilovny

Za výborné studijní výsledky a vzorné chování byli žáci devátého ročníku odměněni návštěvou posilovny.
Děkujeme paní Filové za bezplatný vstup do posilovny, za čas který žákům ve svém volnu věnovala a za odměny, které pro deváťáky připravila.
 

Tři králové

Tři králové opět procházeli školou. Svou přítomností potěšili dospělé a děti i na jiných místech, kam byli pozvaní.
 
 

Vánoční besídka III. třídy

 

Návštěva Střední školy zahradnické a technické Litomyšl

Ve dnech 14.-17.12. probíhaly na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli dny otevřených dveří. I my jsme se zúčastnili.
 

Návštěva Jindrovy vily

" Každá práce je důležitá - obzvlášť pak ta, která přinese radost druhým. "
  S touto myšlenkou vstupovali deváťáci do Jindrovy vily a vytvářeli, společně s klienty, vánoční přání, ozdoby a jiné dekorace.
 

Adventní muziko+dramaterapie

Sněhová královna pomocí všech přičarovala zimu a adventní čas se stromečkem, koledami, andělskou relaxací........
 

Keramika ve SVČ

Magické datum 12.12. bylo stvořené přímo pro keramické tvoření  ZŠS II. + ZŠS III. v Středisku volného času. Letošní motto pro školní rok je "Každá lidská práce je důležitá" a my dodáváme, že i ta tvořivá!

Mikuláš v Jindrově vile

Ani v letošním roce nezapomněl Mikuláš společně s anděly a čerty navštívit Jindrovu vilu a potěšit tak její klienty a zaměstnance.
Společně strávený čas byl, jako vždy, velice příjemný.

Mikuláš

Dnes nás překvapilo andělské sdružení v čele s Mikulášem a s čerty v zádech. Máme ale u nás jen hodné děti, takže nikdo neubyl a všichni se potěšíli z nadílky. 
 

Vánoční tvoření a Barborka

4.12. jsme společně se studenty zahradnické školy vyráběli svícny a po té k nám zavítala Barborka. Poptala se dětí i nás, zda si pořádně uklízíme a doma pomáháme. A protože se snažíme, i když se nám taky někdy nechce, odměnila všechny a popřála nám, abychom hlavně vymetli z domovů všechny jedy a zlosti a zůstalo nám spoustu radosti a lásky. To si přejme navzájem....
 

Návštěva Střediska volného času Litomyšl

Dne 28.11.2019 měli naši žáci 3. ročníku možnost si vytvořit z keramické hlíny "vánočního anděla" pod vedením Terezky.

Den laskavosti

Dnes, 12.11. v předvečer světového Dne laskavosti, jsme byli pozváni na návštěvu do II. základní školy ke čtvrťákům paní učitelky Martiny Míkové. Vypravili jsme se společně s dětmi II. a III. třídy a těšili se na setkání. Přivítali nás milí kamarádi, zazpívali nám a zahráli. My jsme s nimi společně také drželi notu a Tomáš Flídr nás všechny doprovodil na klavír. Popovídali jsme si o svých zájmech, odkud jsme a jak se nám daří. 
Děkujeme za pozvání a za příjemně strávený čas. Určitě se budeme setkávat i nadále a kamarády pozveme i k nám.

Zábavná chemie

Hodiny chemie jak jinak než s chemickými pokusy.

Dušičky

Protože nastal čas dušiček (Památky zesnulých), vypravili se "deváťáci" na litomyšlský hřbitov, kde zavzpomínali na své blízké a někteří zesnulým zapálili svíčku.
Svíčku položili i ke hrobu vojáků padlých v první světové válce.
 

Halloween v devítce

Dne 31.10. si žáci připravili pohoštění a vyzdobili třídu motivy k Halloweenu.
Oslavy se zúčastnil i loňský žák, který přišel své bývalé spolužáky navštívit a zavzpomínat na příjemné chvíle s nimi strávené.
 

Martinské pečení

Na sv. Martina, už se kouří z komína, husa voní po světnici, zelí zvedá pokličky a my pečem rohlíčky! Sladké pečení III. třídy a motání rohlíčků, kuchaři a pekaři, všechno se jim podaří.  Těšíme se na svačinu a na Martinovu sněhovou peřinu!

Podzimní  halloweenské dopoledne

Dne 31. 10. 2019 bylo pro žáky ZŠS připraveno podzimní halloweenské dopoledne. Děti procházely připravenou trasou, kde na ně čekaly strašidelné domečky. V nich byl vždy ukrytý úkol, který bylo potřeba splnit. Na konci čekal tajuplný poklad se sladkým překvapením a malým dárečkem pro každého účastníka. Vyšlo nám nádherné počasí a všichni jsme si užili prima zábavu. Budeme se těšit opět za rok.

                                                                          Za třídy ZŠS Hana Kovářová

 
 

plavecký výcvik

24.10. se uzavřel plavecký výcvik celé školy. Děti předvedly své výkony v plavecké štafetě, naučily se nové plavecké styly, překonaly strach z vody či potápění, naučily se skákat do vody či lovit puk. Všem patří ocenění za překonání sebe sama.

Dne 20.9. navštívili žáci 9.ročníku golfové hřiště v Osíku.

Děkujeme správcům areálu za bezplatný pobyt na golfovém hřišti a jejich vstřícný přístup k žákům, kterým se nadstandardně věnovali . 

Sportovní pomůcky a vybavení pro děti, osoby s postiženímprojekt Sport bez bariér podpořený Chartou 77.

Nové pomůcky budou využívat nejen děti ve škole, ale i mimo školu - na školách v přírodě, výletech. Dále také klienti Denního stacionáře v rámci Pokračovacích center, osoby ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Litomyšl při společných akcích s naší školou. Děkujeme nadaci Charty 77 - Kontu Bariéry za podporu!

Výlet ZŠS Nedošín - 12.9.2019

Společná akce celé ZŠ Speciální se vydařila. Děti si užily společné cesty autobusem, MHD a zpáteční cesty vlakem.

Majitel občerstvení nám nachystal zázemí na opékání, odměnou pro děti bylo krásné hřiště…

Společně jsme přivítali nový školní rok.