DEN S GYMNÁZIEM  11.6.2014

Letošního, již 8. ročníku, se účastnilo kolem 40 dětí ze Speciálních škol v Litomyšli, Vysokém Mýtě a Poličce. Děti si užily spousty her, soutěží, letošním překvapením byla stanoviště, kde děti prokazovaly své dovednosti – věšely, sundávaly prádlo, stříhaly a vyráběly společně se studenty větrník, který si hrdě odnesly domů. Studenti prokázali hravost, schopnost organizace, míru empatičnosti. Děti si užívaly jejich přítomnost, pozornost a rády s nimi procházely stanoviště.Letošní velké horko bylo kropeno blahodárným osvěžením z hadice, to si užívali všichni. Hravost, smysl pro legraci prokázali studenti, učitelé, osobní asistenti, kteří si zkusili některá stanoviště.Odměnou dětem byly diplomy, dárečky a medaile, které výborně chutnaly krátce po předání.Děkujeme všem za tuto akci – naší Speciální škole za zázemí pro děti, Gymnáziu za organizaci a přátelům v Vysokého Mýta a Poličky za účast.

 Zpracovala: A. Vrchotová a TEAM.

Projektový týden

 

Canisterapie

Fotografie ze Dne země a Jarmarku ke Dni země

Projektový den Velikonoce 1. stupeň

Ve středu 16.4.2014 se žáci III. a IV. TŘÍDY  1.stupně v rámci dopoledního projektu seznámili s pravým významem Velikonoc a jejich tradic. Kluci zarecitovali své koledy, každý si pak vymaloval svoji vlastní papírovou kraslici. Někteří zkusili roztočit i káču.

Epizoda o hledání pokladu na Velký pátek  z Krkonošských pohádek posloužila jako motivace pro hledání skutečného pokladu. Děti hledaly lístečky, vajíčka v nedalekém parku a pak plnily příslušné úkoly.  Velmi pěkné bylo, že zdatnější děti pomohly  malým chlapcům ze zš speciální při společném hledání.

A podařilo se! Všem dětem i dospělým náležel po splnění úkolů velikonoční perník a sladká tyčinka.

Počasí bylo opravdu dubnové, proto přinesené špekáčky se musely opéci v troubě. Ale ani to neubralo na kouzlu celému dopoledni.

A bylo kouzelné i o Škaredé středě :-)  – děti znají koledy, tradice, zažily chvilku rozjímání – kdy si samy pro sebe v tichosti měly uvědomit, co by mohly na svém chování vylepšit, aby i jim se ukázaly poklady a zázraky, které naskýtá otevírání Země na Velký pátek.

Školní pěvecká soutěž

Ve středu 2. 4. 2014 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Jednalo se o hudební přehlídku, ne o bodovanou soutěž. Co se podařilo, bylo: Žáci byli spokojení, zazpívali si, vystoupili před ostatními, překonali trému. Závěrem jsme zhodnotili, že by bylo vhodné toto hudební setkání ještě do konce školního roku zopakovat. A to z důvodu příjemné atmosféry a zážitku z muziky a z důvodu podpory zpěvu při hodinách. Na přehlídce zaujal Tomáš Malich s kytarou, Aneta se Sárou s písní Andělé moji, Jana Urbanová s písní Ona je na mě zlá, Ondřej Gregor s písní o Hurvínkovi a Diego s písní Já do lesa nepojedu.

3. 4. 2014    Pavel Pešata

Pohybové hry

 každý pátek probíhají pohybové hry v rámci projektu z ESF.

Recitační soutěž

- se konala jako předvoj soutěže v Moravské Třebové, chválíme všechny odvážné účastníky.

Jarní výlet družiny

  jj

N E T R A D I Č N Í     P Ě T I B O J

Dne 26.3.2014  jsme se účastnili Netradičního pětiboje, na který nás pozvali kamarádi ze Speciální školy ve  Vysokém Mýtě.

Školu reprezentovala dvě družstva z prvního stupně  - 1. Družstvo Zš praktické 2. Družstvo Zš speciální .

Naši malí kluci byli nazváni Rychlou rotou J , vedli si opravdu obratně. Malí Speciálkaři zvládli s pomocí p. asistentek se také zapojit. Užili jsme si spoustu legrace a největší překvapení bylo vyhlášení výsledků!

Ze šesti netradičních disciplín získal náš Vašík Hodek celkem 5 diplomů!  A Ondra Krása 1 diplom!. Celkově jsme ze tří škol skončili třetí.

Vítězství jsme si užili všichni- rozdělily se spravedlivě odměny, hlavně jsme si to dopoledne krásně prožili.

Za účastníky :  A.Vrchotová a Team.

Dramaterapie

Zimy jsme se nedočkali, přivítejme jaro!

Na počátku března si naše třída připravila pro své kamarády  pohádkové představení PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.  Děti zahrály pohádku v obsazení – Jeníček – Vojta, Mařenka – Katka, Ježibaba – Jana Šteflová, Paní na poli – Jana Křečková a táta – Kamil. Ruchy, šumy a zvuky zajišťovala firma Flídr – Bulvová. Děti si s námi ještě zazpívaly a zatančily na píseň Pět ježibab a pak je čekalo loupání perníčků, které ovšem nebylo zadarmo, ale za soutěž k pohádce. Po závěrečném tanci byli všichni odměněni perníčky a my všem děkujeme za radost, kterou nám předali.

Tak znělo téma našeho jarního výletu se školní družinkou 28. 2. 2014.

Co tedy přinesl náš předjarní výlet?

Karneval 19. 2. 2014

Ve spolupráci se SPMP se opět konal karnevalový rej. Tělocvična byla plná různorodých masek. Soutěžemi a tancem nás provázel malý tygřík a rozesmátý klaun.

Letos poprvé byl vyhodnocen nejvíce tancující pár – a to čarodějnice s čarodějem. Všechny děti obdržely za své rejdění dobroty.

Zpracovaly:  A. Vrchotová + K. Dimitrovová.

 

Výstava v Domě u rytířů.

Dne 27.11. 2013 se nejmladší a nejstarší žáci naší školy společně zúčastnili výstavy dětských knih a ilustrací našich předních autorů. Výstava se koná v Domě u rytířů v Litomyšli a potrvá až do února příštího roku. Je plná krásných knih a obrázků, které stojí za vidění. Můžete si zde všechny knížky prohlédnout, nakreslit si vlastní obrázek nebo si vytvořit strašidýlko ze staré ponožky.

Všem doporučujeme ! 

 

Podzimní Přežití: Společně přežijeme... i v Praze

V termínu od 7. do 11. 11. 2013 se žáci 2. stupně ZŠ praktické zúčastnili akce hrazené z projektu EU, č. CZ.1.07/1.2.29/02.0013, a strávili 3 dny v Praze. Seznámili se s hlavními místy naší metropole jako je Pražský hrad, Karlův most, Petřín, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, ale také mohli dobře poznat výhody cestování metrem, podívali se do ZOO, viděli noční Prahu apod.

 

 

Podzim života

Podnikáme s družinkou koloběžkové výjezdy – kluky to baví, trochu se „vyřádí“, jsme na čerstvém vzduchu – tedy mnoho much jednou ranou.

                No a jeden takový výlet nás zavezl až k branám Jindrovy vily – místu, kde pobývají naši senioři. Zde vznikl nápad – vypravit se sem ještě jednou, už více připravení – s písničkami, básničkami, s obrázky pro tyto stárnoucí občany. Slovo dalo slovo. Domluvili jsme se zde a těšili jsme se na společné setkání. No a to se tento týden uskutečnilo.

                Děti připravily obrázky, malovaly srdíčka – na ně své autoportréty – překrásné! (Usměvavý Jára, Fotbalista Míša, Okatý Závišek, Lukášek K. se namaloval i s bratránkem Kubou, ale i Kuba obrázek vytvořil, zrovna tak milé portréty vznikly pod rukama Ondry, Lukáška N. a Vaška – ten se ovšem nakonec akce nezúčastnil, protože byl nemocný.

                Děti tedy byly v Jindrově vile nedočkavě očekávány – seniorkami, ošetřovatelkami i ošetřovatelem i vedoucí zařízení. A tak se naši chlapci rozezpívali – přednesli svůj program, předali připravené dárečky (obrázky). Byli odměněni srdečným potleskem, milými úsměvy a také malým pohoštěním a pastelkami, aby mohli tvořit nová „díla“. Po svém vystoupení si děti se zdejšími babičkami povídali, prohlédli si pokojíky, kde babičky bydlí, vyzkoušeli si (několikrát a opravdu hodně krát) ovládat polohovací postele. Ondra se opakovaně vracel – hlavně na pokoj č. 3. „Tlojka je totiž nejlásnější,“ říkal. „A ploč tady nejsou žádný dědečkové?“ zněl další dotaz (Míša). Bylo mu přislíbeno (paní vedoucí), že dědečkové budou příště, když zase přijdeme. Takže nová výzva.

                 Ještě týž den, jsme se s dětmi během výuky vypravili na litomyšlský hřbitov. Kluci zapalovali svíčky, všímali si výzdoby, mnoha příchozích k hrobům. Zvláštní zastavení bylo u hrobu Josefa Matičky se sochou múzy od Olbrama Zoubka. Po nějaké chvíli se Ondra ptá: „Já budu mít taky sochu?“ „Asi jo, Ondro, myslím, že jo!“

No a to je tedy pár informací k našemu tématu Podzim života. 

Zapsala: Marie Janypková

 

PODZIMNÍ VÝLET  III. TŘÍDY

Dne 17.10.2013 se uskutečnil Podzimní výlet III. třídy. Výprava odjela autobusem do Strakova, kde ji čekala autorka výletu, p. učitelka  Janypková , s nádherným psem Balu.

Pak jsme navštívili „Malé zoo“.  Páni kluci prohlédli celé hospodářství paní Klíčové – a statečně si zajezdili na koníkovi. Mohli si některá zvířátka vzít do ruky- kočičky, morčátko, králíčka.

Dovezená jablíčka slupli koníci, kluci si je zkusili nakrmit senem. Kluci si vezli klestí na ohýnek, pak dvoukolák posloužil jako vozidlo pro ně. Opekli jsme špekáčky, jablíčko. Malí kluci dojeli zpět autobusem, velcí došli do Litomyšle střídavě pěšky nebo na koloběžce i v mírném dešti.

V jednom dopoledni tolik zážitků v rámci školního projektu  „Žijeme  zdravě a v souladu s přírodou“.

Za Team celé třídy A.Vrchotová

 

Dopravní výchova s PČR

Povídání policistů s žáky speciální školy netradičně

 

Povídání policistů s žáky speciální školy netradičně Autor: Policie ČR Svitavy (převzato ze Svitavského Deníku)10.9.2013 18:09

Litomyšl - Prevence kriminality realizovaná policií naplno začala již v prvním týdnu nového školního roku. Od pondělí probíhá v našem regionu akce Zebra se za tebe nerozhlédne.

Do okolí školy

V pátek se k Zebře přidala další akce. S kolegou z obvodního oddělení jsem se zaměřila na dopravní výchovu ve Speciální základní škole v Litomyšli. Zvolili jsme formu výuky trošku netradičně a společně jsme šli na vycházku. Nejdříve jsme se věnovali dětem z prvního stupně. Využili jsme blízkého okolí školy, kde se děti každodenně pohybují.

Nejdříve přišla na řada teorie, jak se správně rozhlédnout, než vstoupím na přechod, po které straně přechodu se chodí, která je ta správná strana k chůzi po chodníku, co znamenají jednotlivé dopravní značky atd. Následoval praktický nácvik bezpečného přecházení. Někteří za pomocí asistentek a někteří samostatně to zvládli.

U druhého stupně jsme přidali informace o jízdě po kruhovém objezdu, bezpečnou jízdu na kole. Příjemnou dopolední vycházku spojenou s vycházkou jsme ukončili před školou, kde jsme děti za snahu odměnili bonbóny. Další drobné dárečky jsme předali pedagogům, kteří je spravedlivě rozdělí mezi svoje svěřence.

HANA KAIZAROVÁ, tisková mluvčí Policie ČR

Autor: Redakce