Akce ve školním roce 2012/2013

Ozdravný pobyt v přírodě Ruprechtice

10. - 14.6. 2013 Cestujeme za dobrodružstvím aneb…“.

          V pondělí 10. června 2013 jsme se ráno v půl osmé shromáždili v šatně školy. Po příjezdu našeho autobusu chvilku po půl deváté, jsme vyrazili s panem ředitelem Janem Janypkou, paní učitelkou Ivou Šplíchalovou, Hanou Kovářovou, Marií Boštíkovou, Hanou Hlaváčkovou, slečnou asistentkou Ivetou Prchalovou, panem učitelem Vladimírem Průchou a Pavlem Pešatou na naši „Cestu za dobrodružstvím“ do Ruprechtic pod Ruprechtickým špičákem.    

Před odjezdem jsme měli velké obavy z počasí, ale naše naše „Rosničky“ – pan učitel Průcha a Pešata nám slíbili, že vše zařídí, a také zařídili. Jejich předpověď hodnotím na výbornou a dvakrát podtrženou.

     Cestou do Ruprechtic jsme se zastavili v Náchodě na zámku. Děti se velmi těšily, že zde uvidí dva medvědy hnědé staré asi dva roky slyšící na jména Dáša a Ludvík. Ostatní děti si prohlédly prostory zámku, a poté se svými třídními učiteli vydaly do IC nashromáždit do svých cestovatelských deníků razítka z navštívených míst během Školy v přírodě.

     Na vlakovém nádraží jsme vyzvedli skupinu našich spolužáků z 9.r. v čele s panem učitelem Pešatou, a pokračovali na Ostaš, kde na nás čekal majitel penzionu Malý dům pan Jareš. Na Ostaši jsme se zdrželi jenom chvilku, začalo pršet, a vydali se do penzionu.

     Penzion Malý dům se nachází v malé vesničce Ruprechtice a i přes to, že nemá zrovna ideální výchozí polohu pro výlety s tak velkou skupinou (téměř každý den jsme museli s dětmi docházet cca 20 minut na vlakovou zastávku), tak i přes to jsme navštívili mnoho krásných míst v blízkém okolí (Broumov – klášter, Adršpašské skalní město s plavbou po skalním jezírku, Teplické skály, rozhlednu na Ruprechtickém špičáku, Hvězdu,…), získali nové informace o Kladském pomezí a děti to zvládly na výbornou.

   V pátek 14.6. nás čekalo balení věcí a úklid pokojů. Po snídani jsme se rozloučili s panem Jarešem a personálem penzionu a vydali se na cestu domů, do Litomyšle.                                             

Děkuji všem kolegům a kolegyním za přípravu tak velké a velmi náročné akce, která i přes to, aniž bych při vymýšlení jejího názvu něco předem tušila, byla opravdu velkou cestou za dobrodružstvím.

                                                                                                          Klára Dimitrovová      

 

Nedošín 2013

V úterý 30. 4. 2013 jela do Nedošína naše výprava – 1. stupeň ZŠ praktické + ZŠS I. (rehabka) + ZŠS II. (pomocka) + přátelé z litomyšlského stacionáře.Po cestě jsme plnili úkoly, u hřiště nás čekaly čarodějničky z rehabky. Společně jsme opekli, co kdo měl, nakoupili si občerstvení a pak 1. + 4. – 5. třída šla do Nedošínského háje, rehabka si povycházkovala také, zbývající si zasoutěžili se stacionářem na hřišti. Společně jsme pěšky dorazili zpět do Litomyšle.Nechyběla malá čarodějnice na hranici – a s ní odešlo vše zlé, staré …

Díky patří všem, také panu Peterkovi, který nám každý rok chystá hranici …

Za realizační team: A. Vrchotová + K. Dimitrovová.

Netradiční pětiboj

Místo konání: Speciální základní škola Vysoké Mýto
Ve středu 27. 3. 2013 jsme se zúčastnili sportovního projektu ve Vysokém Mýtě, kde si žáci ZŠ praktické i žáci ZŠ speciální vyzkoušeli zručnost, obratnost, ale také trpělivost a soutěživost. Letošní rok žáci soutěžili v těchto disciplínách:

1. Co k sobě patří? (běh +skládání obrázků)

2. Překážková dráha (opičí dráha v tělocvičně)

3. Barevná řada (běh +třídění plastových víček podle barvy)

4. Lov rybiček (skákání po koberečcích+ sběr dřevěných rybiček)

5. Dřevěná panenka (běh+ rozložení a složení dřevěné bábušky)

Naše dvě družstva, na která jsme se po příjezdu rozdělili, si vedla velice dobře a velmi brzo jsme si za odměnu pochutnávali na výborných koláčcích. Nakonec všichni byli odměněni a vítězné družstvo si odvezlo putovní pohár. Náš sportovní tým skončil na pěkném třetím místě. Děkujeme.:-) 

 

Dramaterapie

ANEB  Hrajeme si   Na…..,     S…….,     O…………..

V třídách ZŠ Speciální nejde tak o herecký výkon, ale o to pobavit, zaujmout, vtíhnout děti do děje představení ... a je to i prostor pro nás dospělé opět najít v sobě schopnost si hrát.  ZŠS II. „POMOCKA“ dne14.3.2013  zahrála pro kamarády ze ZŠS I.  „REHABKA“   +     1.třídu ZŠ praktické divadlo O Sněhurce. Divadlo všechny pobavilo, herci podali obdivuhodný výkon, který byl odměněn velkým potleskem. Díky patří všem.

 

Karneval

 

Vánoční dárek - herní konzole a nový LED televizor

Díky štědrosti našich sponzorů jsme mohli do školy zakoupit nový televizor a také herní konzoli, která by měla sloužit o přestávkách jako výplň volného času žáků. Zatím se osvědčily hlavně sportovní hry, u kterých se mohou děti vybláznit a vybít energii. K televizoru se chystáme připojit i internet a umožnit jeho využití i na další aktivity, částečně např. namísto interaktivní tabule apod.

Jmenovitě tímto děkujeme JUDr. Jiřímu Krušinovi, Mgr. Ing. Pavlu Doležalovi a MUDr. Marii Chadimové.

 

Vánoční přání

10.12. byli  žáci 6. ročníku pozváni na tvoření zvláštní vypichovací technikou do pauzovacího papíru v DD. Pod vedením p. Plíhalové tak vznikla za velké trpělivosti a vytrvalosti krásná vánoční přání technikou „ PERGAMANO“, která připomínají krajku z Francie. Povedl se krásný dárek k Vánocům. Moc děkujeme a těšíme se na další akce. (I. Šplíchalová)

Vánoční besídka

17.12  nám přišli zpestřit čas vánoční studenti z Pedagogické školy s překvapením. Pod vedením p. vychovatelky D. Sedláčkové si připravili koledy a vánoční písně a bonbonek na konec – divadlo „ ANDĚL PÁNĚ“. Moc se nám všem líbilo a mnoho dětských diváků se šlo s herci blíže seznámit a rozloučit až do zákulisí. Mnozí dostali na rozloučenou i sladkou pusu. Díky za milé a radostné zážitky a opět příští rok naviděnou. (I. Šplíchalová)

Adventní  tvoření

29.11. k nám zavítaly studentky Zahradnického učiliště a pomohly nám vytvořit krásnou výzdobu na vánoční stůl. Pod vedením p. Klabanové si každý žák školy, kromě nejstarších chlapců, mohl sám vyzkoušet svou zručnost a fantazii, studentky velmi ochotně pomáhaly, pokud byl někdo bezradný nebo méně zručný. A tak vznikly svícínky, suchá i živá vazba, adventní věnečky, věnce na dveře. Moc díky a těšíme se opět příští rok. (I. Šplíchalová)

Podzimní den plavání 30. 11. 2012

Poslední listopadový den se žáci ZŠ speciální a 1. stupně ZŠ praktické účastnili plavání v litomyšlském bazénu. Celkem 18 dětí si užilo nejen bazén, ale i perličku, některé děti si zkusily i saunu. Největší úspěch měla jízda na tobogánu, odvážlivci vypluli i do venkovního bazénku. Děti byly nadšené a velmi hodné. Z akce vznikly obrázky a povídání ve výuce. Díky za dozor a spolupráci patří i 5 kolegyním a 3 osobním asistentkám.

 

Keramika – novinka v ZŠ Speciální

V podzimní listopadový den – 28. 11. 2012 – začalo nové tvoření pro děti v ZŠS. V rámci pracovních činností se děti seznamují s keramickou hlínou. Pod vedením pedagogů a odbornic z DDM Litomyšl – Aničkou Kmoškovou a Hankou Plíhalovou – děti ve třídě tvoří zajímavé věci. Keramika slouží nejen k oživení pracovních činností, ale rozvíjí jemnou motoriku dětí a hmatové vnímání u dětí s multihandicapem.

Podzimní slavnost

Dnes, 31. 10. 2012 se I.třída loučila slavnostně s podzimem a také s paní asistentkou Helenkou, která od nás odchází do Charity v Nových Hradech.

Muzikoterapie

Probíhá téměř každý týden se žáky ZŠ Speciální a vybranými žáky ZŠ Praktické.

Plavecký výcvik

Proběhl od 18. 9. do 16. 10. 2012 v Krytém plaveckém bazénu v Litomyšli. Zúčastnili se ho téměř všichni žáci školy.

 

Přežití Trstěnice 21. - 23.9.2012

Tentokrát se konalo v krásném prostředí opravené Trstěnické fary. Zaměřené bylo na finanční gramotnost žáků, ale užili jsme si her, sportu, kulečníku, tvoření z keramiky, kování atd.

Výlet do Tonga v Hradci Králové

27.9.2012 jsme navštívili hrací rodinné centrum TONGO.

Mnoho z nás se už nemohlo dočkat, až do Hradce dojedeme a užijeme si tu zábavu, o které jsme slyšeli a viděli zatím jenom z internetové fotogalerie.

Zážitky byly úžasné – lezli jsme na sopku se skluzavkou, zahráli si fotbal i air hokej,  některé z nás spolkla ryba Nemo, řádili jsme v obrovském nafukovacím akváriu, hledali se v bludišti, řezali zatáčky na autíčkách a motorkách, naši nejmenší si zábavu užívali v kuličkovém bazénku s chobotnicí. Šlehačkou na dortu byla i horolezecká stěna, kde si mnozí z nás vyzkoušeli své šplhací dovednosti. Procvičili jsme si své klouby na trampolínách a vše zakončili občerstvením. Moc se nám tam všem líbilo a hned bychom jeli znova.

Tedy dík patří škole, sponzorům a sdružení „ Společně dětem“.

                    A těšíme se na další zážitky někdy příště!