Podpora rovných příležitostí žáků SZŠ Litomyšl

 

Číslo priorotiní osy/ oblasti podpory: 1 - Počáteční vzdělávání / 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Schvalovatel návrhu GP: Pardubický kraj

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.2.29/02.0013

Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

 

Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami realizací aktivit, které jsou komplexně zaměřené na rozvoj kompetencí žáků ve výuce i mimo vyučování.

Projektové aktivity jsou navrženy jako pravidelná podpora žáků v oblastech rozvoje smyslového vnímání a kognitivních schopností, udržování a rozvoje  fyzických schopností zdravotně postižených žáků, komunikace, emočního rozvoje, sebepoznání, integrace do skupiny, spolupráce  ve skupině, osvojení vědomostního základu.

Klíčové aktivity:

01: Individualizace vzdělávání

A) Využití tabletů ve výuce - tato aktivita předpokládá nákup 20 tabletů včetně softwaru pro žáky se zdravotním postižením.

B) Individuální práce s žáky mimo výuku - tato aktivita je zaměřena na posílení rozvoje matematických a čtenářských dovedností u potřebných žáků (z důvodu nezvládání výuky nebo naopak z důvodů posílení přípravy při přechodu na SOU).

C) Nástroje pro hodnocení žáků - ve spolupráci s partnerem projektu budou navrženy a vyzkoušeny materiály pro hodnocení pokroku žáků v jednotlivých dovednostech.

02: Rehabilitační a terapeutické programy pro žáky

A) Rehabilitace - týiká se 14 žáků, kteří se zúčastní pravidelné rehabilitace v městském bazénu

B) Skupinová muzikoterapie - 2 hodiny týdně pro 20 dětí

03: Odpolední a víkendové proramy

A) Odpolední vzdělávací programy - aktivita zaměřená na podporu hudebních, dramatických a pohybových dovedností

B) Víkendové programy - nazvané Přežití, 4 jednorázové programy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků a osobností rozvoj.

04. Jednorázové integrační akce

A) Tábor - 2 pětidenní  akce pro 25 dětí převážně ze sociálně slabých rodin zaměřené na integraci dětí s postižením a dětí bez postižení.

05. Vzdělávání pedagogů

3 jednodenní semináře, 1 víkendový seminář a individuální podpora pedagogů ve zvyšování kompetencí v práci s dětmi se SVP.

 

      

                    Letní tábor 2013

 

     

      Ubytování na táboře ve stanech s podsadou