Jednorázové integrační akce

Udržitelnost projektu:
 
Další, v pořadí 3. letní tábor se uskutečnil od 13.  do 17. července 2015. Účastnilo se ho 25 dětí, z čehož 16 bylo žáků naší školy a zbytek děti z bežných základních škol.
Tentokrát jsme za táborovou náplň vybrali příběhy z Letopisů Narnie (Lev, čarodějnice a skříň). Všechny aktivity a hry byly tedy inspirované příběhem C.S Lewise. Děti bojovaly na straně dobra (lev Aslan) proti zlé čarodějnici, za úkoly, které se jim podařilo splnil, sbíraly korálky, ze kterých si na konci tábora vyrobily náramky. Kromě her a plnění různých úkolů prožili všichni celodenní výlet, komunity, noční hru, vaření v kotlících, zpívání s kytarou atd. S písničkou a upečenou buchtou z nasbíraných borůvek navštívili také několik opuštěných a starých občanů Budislavi a také pomohli naší přírodě sbíráním odpadků v lese.
 
 
Během loňských prázdnin se uskutečnil v rámci projektu 1. týdenní tábor pro žáky naší školy i žáky z běžných základních škol. Byl zaměřený na stará řemesla, děti se učily batikovat, vyrábět ruční papír, keramické výrobky, pletení pedigu, pečení z vlastnoručně namleté mouky apod. Účastnilo se ho 27 dětí různého věku.
 
 
V týdnu od 14. do 18.7. 2014 proběhl již 2. tábor s účastí 29 dětí, jehož hlavním tématem byla Afrika, její kultura, řemesla i fauna a flóra.
Děti měly možnost poznávat primitivní řemesla a postupy, dojení kozy, výrobu šperků, přípravu afrických pokrmů, výrobu jednoduchých hudebních nástrojů, africké hry dětí atd. Spolu s dětmi z naší školy se tábora opět účastnily i děti z běžných základních škol.