Rehabilitační a terapeutické programy pro žáky

 

Rehabilitační plavání probíhá v rámci školního roku pravidelně 1x týdně po 2 hodinách v prostorách Městského bazénu Litomyšl. Za pomoci pedagogů a osobních asistentů dětí probíhá rehabilitace a vodoléčebná cvičení, relaxace a bazální stimulace žáků podle jejich konkrétních indikací a potřeb. 
 
Oblíbeným programem žáků je muzikoterapie, která se koná každý týden pod vedením 2 lektorů. Součástí je polohovací a relaxační 0,5 hodina pro žáky s kombinovaným postižením.
 

 
I ve školním roce 2014/15 pokračují obě aktivity - rehabilitační plavání i muzikoterapie. Po skončení projektu chceme s oběma pokračovat, financovány budou částečně ze zdrojů rodičů, částečně z prostředků Společně dětem, z.s.