Rehabilitační a terapeutické programy pro žáky

 

Rehabilitační plavání probíhá v rámci školního roku pravidelně 1x týdně po 2 hodinách v prostorách Městského bazénu Litomyšl. Za pomoci pedagogů a osobních asistentů dětí probíhá rehabilitace a vodoléčebná cvičení, relaxace a bazální stimulace žáků podle jejich konkrétních indikací a potřeb. 
 
Oblíbeným programem žáků je muzikoterapie, která se koná každý týden pod vedením 2 lektorů. Součástí je polohovací a relaxační 0,5 hodina pro žáky s kombinovaným postižením.
 

 
I ve školním roce 2014/15 pokračují obě aktivity - rehabilitační plavání i muzikoterapie. Po skončení projektu chceme s oběma pokračovat, financovány budou částečně ze zdrojů rodičů, částečně z prostředků Společně dětem, z.s.

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/specialni-zakladni-skola/