Vzdělávání pedagogů

Koncem srpna 2013 se uskutečnilo školení pedagogů na práci s tablety zakoupenými v rámci projektu. Účastnili se ho všichni pedagogové školy.
 
Ve dnech 31. 1. až 1. 2. 2014 se konal víkendový seminář na téma Sebepoznání a spolupráce v pedagogickém kolektivu, kterého se zúčastnilo 14 pedagogů naší školy. Na toto školení navázal mentoring, v rámci kterého procházejí všichni naši pedagogové individuální podporou, která jim má pomoci zvýšit jejich kompetence při práci se žáky se SVP. Ve školním roce 2013/14 prošli několika hodinami mentoringu všichni pedagogové a v následujícím školním roce budou s mentorem na práci pokračovat.
 
Po delších obtížích se nám podařilo získat lektorku na školení speciálních programů pro žáky se SVP, konalo se 20. 5. 2014 a od tohoto školení si slibujeme vyšší kompetenci ve využití programů zakoupených spolu s tablety. Paní lektorka Jana Šarounová z SPC pro děti a mládež s vadami řeči připravila pestrou nabídku využití námi nakoupených programů.
 
I ve školním roce 2014/15 pokračoval mentoring pedagogů, který měl pomoci zlepšit naši práci se žáky, přinést do vyučování nové nápady a nová směřování. V prosinci, jako vyvrcholení celkové snahy pedagogů na zkvalitňování své práce s dětmi, se konal seminář Jak reflektovat práci učitele, díky kterému jsme si mohli odpovědět na další pedagogické otázky. Dlouhodobě již pedagogové využívají k zamyšlení se nad svojí prací a pedagogickými prioritami autoevaluační dotazník, který také v rámci projektu vznikl.
 
 

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/specialni-zakladni-skola/