Vzdělávání pedagogů

Koncem srpna 2013 se uskutečnilo školení pedagogů na práci s tablety zakoupenými v rámci projektu. Účastnili se ho všichni pedagogové školy.
 
Ve dnech 31. 1. až 1. 2. 2014 se konal víkendový seminář na téma Sebepoznání a spolupráce v pedagogickém kolektivu, kterého se zúčastnilo 14 pedagogů naší školy. Na toto školení navázal mentoring, v rámci kterého procházejí všichni naši pedagogové individuální podporou, která jim má pomoci zvýšit jejich kompetence při práci se žáky se SVP. Ve školním roce 2013/14 prošli několika hodinami mentoringu všichni pedagogové a v následujícím školním roce budou s mentorem na práci pokračovat.
 
Po delších obtížích se nám podařilo získat lektorku na školení speciálních programů pro žáky se SVP, konalo se 20. 5. 2014 a od tohoto školení si slibujeme vyšší kompetenci ve využití programů zakoupených spolu s tablety. Paní lektorka Jana Šarounová z SPC pro děti a mládež s vadami řeči připravila pestrou nabídku využití námi nakoupených programů.
 
I ve školním roce 2014/15 pokračoval mentoring pedagogů, který měl pomoci zlepšit naši práci se žáky, přinést do vyučování nové nápady a nová směřování. V prosinci, jako vyvrcholení celkové snahy pedagogů na zkvalitňování své práce s dětmi, se konal seminář Jak reflektovat práci učitele, díky kterému jsme si mohli odpovědět na další pedagogické otázky. Dlouhodobě již pedagogové využívají k zamyšlení se nad svojí prací a pedagogickými prioritami autoevaluační dotazník, který také v rámci projektu vznikl.