Rozvoj vzdělanosti II.

Projekt z Operačního programu Výzku, vývoj, vzdělávání
 
Název projektu: Rozvoj vzdělanosti II. 
 
Zahájení projektu: 1.9.2019
 
Ukončení projektu: 31.8.2021
 
Celkové zdroje: 423.980,- Kč
 
 
Aktivity: 
 
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (64 hodin)
2.II/19 Projektový den ve škole 6x
            Projektový den mimo školu 4x