Rozvoj vzdělanosti žáků Speciální školy

Projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s  registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007176

Datum zahájení projektu: 1. září 2017

Ukončení projektu: 31.8.2019

Celkové zdroje 310 592,- Kč

Aktivity:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP  v rozsahu 32 hodin _ Mentoring. Účast 2 pedagogických pracovníků (vedení školy)

2. Vzdělávaní pedagogických pracovníhů ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost. Účast 14 pedagogických pracovníků.

3. Vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost. Účast 14 pedagogických pracovníků.