Rozvoj vzdělanosti žáků Speciální školy

Projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s  registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007176

Datum zahájení projektu: 1. září 2017

Ukončení projektu: 31.8.2019

Celkové zdroje 310 592,- Kč

Aktivity:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP  v rozsahu 32 hodin _ Mentoring. Účast 2 pedagogických pracovníků (vedení školy)

2. Vzdělávaní pedagogických pracovníhů ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost. Účast 14 pedagogických pracovníků.

3. Vzdělávaní pedagogických pracovníhů ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost. Účast 14 pedagogických pracovníků.

 

 

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/specialni-zakladni-skola/