foto školy

Naše šatna

Chodba přízemí

Chodba přízemí

Naše dílna

Naše tělocvična

Třída ZŠS

Relaxační místnost.

Třída 6. ročníku

Družinka

Třída 4. a 5. ročníku

Třída 9. ročníku

Chodba v 1. patře

Kuchyňka a sborovna v jednom

https://www.rajce.net/u523094