Kontakty

Jednotlivé pracovníky školy můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailových adresách, nebo přímo na školním telefonu 461 612 365.

Ředitel školy: reditel@szslit.cz

Zástupkyně ředitele a výchovný poradce: srsnova@szslit.cz

Metodik prevence, Pešata Pavel: pesata@szslit.cz

Boštíková Marie: bostikova@szslit.cz

Dimitrovová Klára: dimitrovova@szslit.cz

Klusoňová Marie: klusonova@szslit.cz

Kovářová Hana: kovarova@szslit.cz

Pechancová Věra: pechancova@szslit.cz

Šplíchalová Iva: splichalova@szslit.cz

Tomanová Věra: tomanova@szslit.cz

Vacková Lenka: vackova@szslit.cz

Vrchotová Anna: vrchotova@szslit.cz