Náš tým

Ředitel školy

Telefon:  461 612 365  E-mail: reditel@szslit.cz

Zástupkyně ředitele, výchovný poradce, e-mail: srsnova@szslit.cz

Třídní učitelka ZŠS I.

e-mail: tomanova@szslit.cz

Třídní učitelka ZŠS III.

e-mail: splichalova@szslit.cz

Třídní učitelka ZŠS II.

e-mail: vrchotova@szslit.cz

Třídní učitelka 1.+3. ročníku

e-mail: vackova@szslit.cz

Třídní učitelka 4. a 5. ročníku

e-mail: klusonova@szslit.cz

Třídní učitelka 6. a 8. ročníku

e-mail:  bostikova@szslit.cz 

Třídní učitel 7. ročníku, metodik prevence rizikového chování

e-mail: pesata@szslit.cz

Třídní učitelka 9. ročníku, metodik ICT

e-mail: dimitrovova@szslit.cz

Vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ

e-mail: kovarova@szslit.cz

učitel pracovního vyučování

Učitelka ZŠ

Učitelka ZŠ + asistentka pedagoga

Školnice

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

účetní, mzdová účetní a personalistka

e-mail: stloukalova@szslit.cz