Náš tým

Mgr. Jan Janypka

Ředitel školy

Telefon:  461 612 365  E-mail: reditel@szslit.cz

Mgr. Ludmila Sršňová

Zástupkyně ředitele, výchovný poradce, e-mail: srsnova@szslit.cz

Mgr. Hana Kovářová

Třídní učitelka ZŠS I.

e-mail: kovarova@szslit.cz

Mgr. Iva Šplíchalová

Třídní učitelka ZŠS III.

e-mail: splichalova@szslit.cz

Mgr. Anna Vrchotová

Třídní učitelka ZŠS II.

e-mail: vrchotova@szslit.cz

Mgr. Věra Pechancová

Třídní učitelka 3. a 5. ročníku

e-mail: pechancova@szslit.cz

Mgr. Lenka Vacková

Třídní učitelka 2. a 4. ročníku

e-mail: vackova@szslit.cz

Mgr. Marie Klusoňová

Třídní učitelka ZŠS IV.

e-mail: klusonova@szslit.cz

Mgr. Pavel Pešata

Třídní učitel 9.ročníku, metodik prevence rizikového chování

e-mail: pesata@szslit.cz

Mgr. Marie Boštíková

Třídní učitelka 7. a 8. ročníku

e-mail:  bostikova@szslit.cz 

Mgr. Věra Tomanová

Učitelka ZŠ

e-mail: tomanova@szslit.cz

Bc. Klára Dimitrovová, Dis.

Učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

e-mail: dimitrovova@szslit.cz

Romana Stloukalová

účetní, mzdová účetní a personalistka

e-mail: stloukalova@szslit.cz

Anna Miklová

Školnice

Bc. Kateřina Chocholová

asistentka pedagoga

Mgr. Petra Bulvová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Pavla Machů, DiS.

Asistentka pedagoga

Věra Hanáková

Asistentka pedagoga

Monika Kuchtová

Asistentka pedagoga

Petra Pavlišová

Asistentka pedagoga

Radmila Stráníková

Asistentka pedagoga

Jana Kašparová

Asistentka pedagoga

Pavel Kusý

Asistent pedagoga

Helena Kopecká

Asistentka pedagoga