Náš tým

Ředitel školy

Telefon:  461 612 365  E-mail: reditel@szslit.cz

Zástupkyně ředitele, výchovný poradce, e-mail: srsnova@szslit.cz

Třídní učitelka ZŠS I.

e-mail: tomanova@szslit.cz

Třídní učitelka ZŠS III.

e-mail: splichalova@szslit.cz

Třídní učitelka ZŠS II.

e-mail: vrchotova@szslit.cz

Třídní učitelka 1.+3. ročníku

e-mail: vackova@szslit.cz

Třídní učitelka 4. a 5. ročníku

e-mail: klusonova@szslit.cz

Třídní učitelka 6. a 8. ročníku

e-mail:  bostikova@szslit.cz 

Třídní učitel 7. ročníku, metodik prevence rizikového chování

e-mail: pesata@szslit.cz

Třídní učitelka 9. ročníku, metodik ICT

e-mail: dimitrovova@szslit.cz

Vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ

e-mail: kovarova@szslit.cz

učitel pracovního vyučování

Učitelka ZŠ

Učitelka ZŠ + asistentka pedagoga

Školnice

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga

účetní, mzdová účetní a personalistka

e-mail: stloukalova@szslit.cz

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL