Plavecký výcvik 2009

01.12.2009 00:00

Výcvik proběhl v krytém bazénu v Poličce v 7 lekcích s průměrnou účastí 50 žáků. U mladších dětí bylo důležité seznámení s vodou, upevnění hygienických a sociálních návyků a odstranění psychických  zábran z  plavání použitím vhodných kompenzačních pomůcek. Starší žáci byli zdokonalováni úměrně k svým plaveckým dovednostem formou her a vodních činností. Nejšikovnějším plavcům byla výuka zpestřena o praktickou záchranu tonoucích a připomenutí zásad první pomoci. Velice kladně působí na všechny žáky trpělivý a individuální přístup všech cvičitelů.Zpracoval: J.Štefl

 

 

 

 

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/specialni-zakladni-skola/