Plavecký výcvik 2009

01.12.2009 00:00

Výcvik proběhl v krytém bazénu v Poličce v 7 lekcích s průměrnou účastí 50 žáků. U mladších dětí bylo důležité seznámení s vodou, upevnění hygienických a sociálních návyků a odstranění psychických  zábran z  plavání použitím vhodných kompenzačních pomůcek. Starší žáci byli zdokonalováni úměrně k svým plaveckým dovednostem formou her a vodních činností. Nejšikovnějším plavcům byla výuka zpestřena o praktickou záchranu tonoucích a připomenutí zásad první pomoci. Velice kladně působí na všechny žáky trpělivý a individuální přístup všech cvičitelů.Zpracoval: J.Štefl