Poznávací pobyt pro žáky II. stupně KRUPKA 31.5. – 25.6.2010

02.08.2010 22:21

 

Po několikatýdenním přípravném období se 32 žáků a 6 pedagogů vydalo v pondělí 31.května vlakem do Severních Čech. Nejprve jsme dojeli do Ústí nad Labem, kde jsme navštívili velmi zajímavou  zoologickou zahradu a centrum města s kostelem, u kterého bombardování ve 2. svět. válce způsobilo náklon věže téměř o 2m. Navečer jsme pokračovali do Bohosudova, který je částí města Krupka a ubytovali jsme se v DDM . Každý večer žáci vyplňovali připravené pracovní listy, do kterých zaznamenávali zážitky a získané vědomosti.    Druhý den jsme vyrazili do Terezína, který byl jedním z hlavních cílů naší cesty. Navštívili jsme Malou pevnost, kde bylo uvězněno a mučeno mnoho nevinných lidí a zhlédli dokument o životě v terezínském židovském ghettu. Vidět zblízka Národní hřbitov, místnosti věznice a představa nelidského utrpení vyvolala v nás všech mnoho citového pohnutí a u některých i slzičky. Odpoledne jsme navštívili ještě památnou horu Říp, kde jsme navštívili Rotundu sv. Vojtěcha a sv. Jiří. Žáci 6. ročníku na vyhlídce sehráli dramatickou scénku o příchodu praotce Čecha s památnou větou: „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající.“  Někteří si náročný den zpestřili podvečerním fotbálkem na umělé trávě. Ve středu jsme měli na programu prohlídku města Krupka, ve kterém jsme bydleli. Zjistili jsme, že je to město položené v kopci s historickými stavbami (zřícenina hradu, bazilika na náměstí), ale zároveň i neútulným centrem. Po obědě jsme navštívili budovu přestavovaného gymnázia, obdivovali množství získaných studentských trofejí a dokonce nás přijal i pan starosta, který všechny obdaroval brožurkou Krupské pověsti. Protože foukal velmi nepříjemný vítr a padaly „krupky“, odpolední prohlídku jsme raději zkrátili a připravili se na večerní diskotéku, která byla, zásluhou výborné dýdžejky a skvělých tanečních kreací všech zúčastněných, velmi zdařilá.  Teplice v Čechách byly cílem našeho čtvrtečního putování za poznáním. Každá třída dostala na nádraží mapku a seznam úkolů, které musí splnit. Zjistili jsme, že Teplice jsou nejstarším lázeňským městem s pěkným centrem, ve kterém nechybí opravené historické domy, ale i moderní stavby. Navštívili jsme místo, kde stála židovská synagoga a také Pravřídlo, kde byl objeven pramen s léčivými účinky pro lidi s pohybovými problémy. Odměnou po náročném dni byla návštěva moderního aquacentra, kde jsme si užívali vodních radovánek a někteří i relaxace. Předposlední den jsme dopoledne navštívili Štolu Starého Martina, kde byl v minulosti těžce dolován cín. Zajímavá prohlídka, při které jsme se mohli s přilbami na hlavách pohybovat hluboko v podzemí,  nás poučila, jak horníci žili a které nástroje používali. Dále jsme pokračovali na nejvyšší bod v okolí, kterým je Komáří vížka. Krásná vyhlídka s výhledem na mostecké hnědouhelné doly v dálce a České středohoří jako na dlani nás příjemně naladila a zpáteční cesta s převýšením téměř 500m na 4km rychle ubíhala, stejně, jako poslední společný večer.    Ráno, šestý den výpravy jsme se nejprve rozloučili v místě dočasného bydliště a odjeli směr Praha, kde jsme měli poslední dvouhodinovou prohlídku, která byla závěrečným bonbónkem.  Velký dík patří manželům Tomanovým, kteří celou cestu velmi podporovali. Dále sponzorům, vedení DDM Krupka a také pedagogům a žákům, kteří ve většině případů zvládli náročné situace jako např. pietní místo terezínské pevnosti nebo množství exkurzí. S podporou počasí, které nám téměř celý týden přálo, byla akce velmi úspěšná. Množství neopakovatelných zážitků a prožitých situací předčilo naše očekávání. napsal: J.Štefl