Projekt PRAHA – UNESCO, výtvarná část

06.11.2009 22:54

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže inspirované památkami UNESCO a reprezentovali v této národní přehlídce město LITOMYŠL

S projektem byli seznámeni na začátku školního roku a po celé dva měsíce se v hodinách výtvarné výchovy na druhém stupni věnovali jedinému tématu – ztvárnit významné kulturní památky našeho města.

Zaměřili jsme se především na zámek. Všímali jsme si i detailů, například unikátní sgrafitové výzdoby , (kterou jsme pojmenovali „psaníčka“), arkád nebo komínů.

Dalším tématem se stalo náměstí se svým podloubím a mnoha krásnými domy a zdobenými fasádami.

Při své práci jsme použili různé výtvarné techniky od kresby tužkou, perem nebo dřívkem, dále techniku koláže, až po malování vodovými nebo temperovými barvami.

Vznikla tak pestrá mozaika výtvarných prací, na kterých se podílelo celkem 47 žáků převážně z druhého stupně.

Kromě nich se do projektu zapojili i členové výtvarného kroužku, pod vedením paní učitelky Anety Kučerové, jmenovitě žáci Sára Andrlová, Anička Vostřelová, Soňa Křikalová, Štěpán Trávníček, Daniel Loučka, Ivo Navrátil, Lukáš Křikala a Martin Kvapil.

Žáci druhého stupně pracovali pod vedením Petry Čižinské a Vladimíra Průchy, svých učitelů výtvarné výchovy.

Celkem bylo vybráno 68 prací, ze kterých byla sestavena souborná výstava, reprezentující díky naší škole město LITOMYŠL.

Tuto kolekci, kterou tvořilo sedm samostatných panelů, jsme odvezli do Prahy, kde byly ve dnech 6. a 7.11.2009 vystaveny v Nosticově paláci.

Odměnou pro žáky, kteří se aktivně s velkým nadšením zapojili do tohoto projektu, byla prohlídka historické části Prahy, především Pražského hradu, Malé Strany, Valdštejnského paláce a přilehlých zahrad.

 

Všem žákům, kteří se na projektu podíleli, patří uznání za krásné práce, které vytvořili a dík za vzornou reprezentaci školy.

 V Litomyšli 9.11.2009                                                          Vladimír Průcha