SPECIÁLNÍ OLYMPIDÁDA 10.4.2010

14.04.2010 13:19

VE SPOLUPRÁCI SE SPMP LITOMYŠL JSME SE ÚČASTNILI KLÁNÍ V CHOCNI. ATMOSFÉRA BYLA SKVĚLÁ, SOUTĚŽE, DISKOTÉKA A PAK MEDAILE. LETOS JSME BYLI VELMI ÚSPĚŠNÍ A KONKURENCE BYLA VELKÁ – NA 80 ÚČASTNÍKŮ RŮZNÝCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ .

ZABODOVALI : 1. MÍSTO – ST. JIREČEK, 2. MÍSTO – J.KOPECKÝ, K. ŠPLÍCHALOVÁ,   3. MÍSTO – R. ROZLÍVKOVÁ, V. VRCHOTA, 4. MÍSTO – T. MATEJSEK , 5. MÍSTO - K.PETERKOVÁ A 7. MÍSTO – J. RAMBOUSKOVÁ.