Ukázky bojových umění a sebeobrany

26.10.2009 22:57

Žáci 6.-9. roč. se v pátek 23. října a v pondělí 26. října 2009 zúčastnili motivační aktivity Ukázky bojových umění a sebeobrany v rámci projektu Slušnost aneb umění se chovat. Akce se uskutečnila ve cvičebním sále Veselka, který provozuje SAMURAI Klub bojových umění a sportů. Cvičitel Jiří Kohák a jeho partnerka Lenka Seklová seznámili žáky se základy Karate, Aikido a Fitboxu. Při akci bylo zdůrazněno, že cílem bojových sportů není soupeři ublížit, ale naopak, že je velmi důležitá úcta k protivníkovi, dodržování daných pravidel a sebeovládání v korekci úderových schopností. Mezi jednotlivá cvičení byla zařazena posilovací cvičení, při kterých si žáci nejen vyzkoušeli nové prvky v posilování, ale především byli motivováni k jakékoli tělesné aktivitě, která zvýší jejich fyzickou kondici. V poslední části byly zmíněny možnosti sebeobrany při napadení a byla zmíněna rizika, protože v tomto případě jde protivníkovi především o to, jak napadenému ublížit.

    Celá akce byla dobře připravena a organizačně zvládnuta. Žáci cvičení hodnotili velmi pozitivně a mnozí odcházeli s poznáním, že mohou svůj život vlastní vůlí kladně nasměrovat, překonávat překážky a zvládat konfliktní situace.  

 

Zpracoval: Josef Štefl

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/specialni-zakladni-skola/