Mgr. Věra Pechancová

Třídní učitelka 1. a 2. ročníku

e-mail: pechancova@szslit.cz