Mgr. Věra Pechancová

Třídní učitelka 3. a 5. ročníku

e-mail: pechancova@szslit.cz