Mgr. Hana Kovářová

Třídní učitelka ZŠS I.

e-mail: kovarova@szslit.cz