Bc. Klára Dimitrovová, Dis.

Učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

e-mail: dimitrovova@szslit.cz