Mgr. Marie Boštíková

Třídní učitelka 6., 7. a 9. ročníku

e-mail:  bostikova@szslit.cz