Mgr. Lenka Vacková

Třídní učitelka 1., 2.+3. ročníku

e-mail: vackova@szslit.cz