Mgr. Lenka Vacková

Třídní učitelka 1.+3. ročníku

e-mail: vackova@szslit.cz