Mgr. Pavel Pešata

Třídní učitel 7. a 8.ročníku, metodik prevence rizikového chování

e-mail: pesata@szslit.cz