Mgr. Pavel Pešata

Třídní učitel 8.ročníku, metodik prevence rizikového chování

e-mail: pesata@szslit.cz