Školská rada

Výsledek voleb do školské rady ze dne 18. 12. 2020

Za zákonné zástupce byla do školské rady zvolena paní Iva Hápová

Za pedagogy byla zvolena Mgr. Hana Kovářová.

Za zřizovatele je členem Mgr. Lenka Havelková

Děkujeme všem zúčastněným kandidátům za projevenou ochotu a blahopřejeme zvoleným zástupcům ke zvolení.