Školská rada

Výsledek voleb do školské rady ze dne 14. listopadu

Za zákonné zástupce byla do školské rady zvolena paní Dagmar Štanclová.

Za pedagogy byla zvolena paní Hana Kovářová.

Děkujeme všem zúčastněným kandidátům za projevenou ochotu a blahopřejeme zvoleným zástupcům ke zvolení.