Společně dětem, z.s.

V květnu 2010 vzniklo na naší škole občanské sdružení (v souč. podle nového obč.zákoníku přejmenované na zapsaný spolek), jehož náplní je získávat a rozdělovat finanční prostředky na  podporu aktivit naších dětí. Díky štědrosti našich sponzorů můžeme přispívat našim žákům na sportovní, volnočasové a další aktivity, kterých by se bez naší pomoci nemohli zúčastnit. 

 

č.ú.: 198 182 291/0600

IČO: 228 715 35

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/specialni-zakladni-skola/