Společně dětem, z.s.

V květnu 2010 vzniklo na naší škole občanské sdružení (v souč. podle nového obč.zákoníku přejmenované na zapsaný spolek), jehož náplní je získávat a rozdělovat finanční prostředky na  podporu aktivit naších dětí. Díky štědrosti našich sponzorů můžeme přispívat našim žákům na sportovní, volnočasové a další aktivity, kterých by se bez naší pomoci nemohli zúčastnit. 

č.ú.: 198 182 291/0600

IČO: 228 715 35