Upozornění pro rodiče

Výchovná komise pracuje v naší škole ve složení: 1. preventista Mgr. Pavel Pešata, 2. výchovný poradce Mgr. Ludmila Sršňová, 3. ředitel školy Mgr. Jan Janypka.

Školní řád je vyvěšený na nástěnce u vstupu do školy, dále v každé třídě a také je k přečtení na těchto webových stránkách v samostatné záložce.

Omlouvání dětí - rodič je povinen nepřítomností svého dítěte ve škole omlouvat do tří dnů (telefonicky, osobně, mailem) a následně doložit důvody nepřítomnosti ve škole zápisem do žákovské knížky.  Upozorňujeme rodiče, že přesný způsob uvolňování z vyučování je součástí školního řádu. U plánované absence žádáme rodiče, aby předem oznámili jednodenní absenci třídnímu učiteli, vícedenní absenci řediteli školy. Rodinné důvody jako omluva nestačí, rodič má povinnost dokládat důvod absence (např. účast na pohřbu, dovolená apod.)

 

Co si připravit do školy?

Upozornění pro rodiče!

Níže uvedený seznam pomůcek je návodný, abyste Vy, rodiče, měli představu, s čím u nás ve škole budou děti pracovat. Pokud máte z jakéhokoliv důvodu problém s pořizováním pomůcek pro své dítě, neváhejte se obrátit na třídního učitele nebo vedení školy. Pokusíme se hledat cesty, jak Vám pomoci (např. splátkový kalendář, finanční podpora apod.).

Jedná se o seznam pro žáky běžné základní školy, o pomůckách pro žáky ZŠ speciální se poraďte přímo s třídní učitelkou.

Cvičební úbor

  • do tělocvičny: tričko, kraťasy, cvičky či sportovní obuv se světlou podrážkou
  • na hřiště: teplákovou soupravu, botasky či jinou sportovní obuv pevnou, ne tenisky, které se promočí, ponožky na Tv

Přezůvky - u mladších dětí z bezpečnostních důvodů doporučujeme uzavřenou nebo zdravotní obuv, ne pantofle.

Hygienické potřeby

  • Ručník a ubrousek na svačinu, nejlépe omyvatelný

Pomůcky a potřeby na vyučování

  • na PV a VV: nůžky s kulatou špičkou, tužkové lepidlo, lepidlo Herkules, zástěrku či starší košili na převlečení, modelínu, špejle, igelitovou podložku na stůl, temperové barvy, vodovky, štětce – 3 kulaté, různé síly a 1 plochý, pastelky, nejlépe trojhranné nebo progresa, kalíšky na vodu, paletu, hadřík, voskovky, pastely = křídy na papír, skicák s měkkými papíry, náčrtník s tvrdými papíry nebo 30 tvrdých čtvrtek A4 a 20 čtvrtek A3, barevné papíry nelepící a lepící, klovatinu
  • na psaní:  2 pera Tornáda s trojhranným úchopem, 2 tužky  trojhranné měkké, gumu, ořezávátko
  • na  geometrii: tužku č. 3, 30 cm pravítko, trojúhelník s ryskou, (od 5.r. kružítko, od 7.r. úhloměr)
  • na Čj a M: dvojitou průhlednou fólii  A4 stírací

Na tyto věci donést kufřík nebo krabici do lavice.

Ve vlastním zájmu všechny potřeby a věci do školy dítěti označte, předejdete tak záměnám a nedorozuměním. Cvičební úbor uložte do sportovního či látkového pytle či vaku, nedoporučujeme igelitové tašky, které se trhají. Vak označte nášivkou se jménem.