Upozornění pro rodiče

Organizace školního roku 2018/19

Zahájení vyučování: pondělí 3. září 2018

Ukončení vyučování: pátek 28. června 2019

Konec I. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

PRÁZDNINY:

Podzimní: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční: sobota 22. prosince až středa 2. ledna 2019

Vyučování v novém kalendářním roce začne v pondělí 7. ledna 2019

Pololetní: pátek 1. února 2019

Jarní: okres Svitavy:  4. února – 10. února 2019

Velikonoční: čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní: pondělí 2. července až pátek 31. srpna 2018

Vyučování ve školním roce 2019/2020  začne v pondělí 2. září 2019

ŘEDITELSKÉ DNY:

pátek 21. 12. 2018

čtvrtek 3. 1. 2019

pátek 4. 1. 2019

čtvrtek 9. 5. 2019

pátek 10. 5. 2019

PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD:

6. 11. 2017

15. 1. 2018

9. 4. 2018

11. 6. 2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: Úterý v následujícím týdnu po pedagogické radě.

PORADY:  Aktuálně v úterý nebo dle potřeby. Porady na odloučených pracovištích aktuálně dle potřeby, případně se všemi pracovníky, ostatní podle vlastních plánů.

KONZULTAČNÍ DEN: Úterý (po domluvě)

DALŠÍ INFORMACE RODIČŮM POSKYTUJÍ VYUČUJÍCÍ PO DOMLUVĚ MIMO VYUČOVÁNÍ!          

Výchovná komise pracuje v naší škole ve složení: 1. preventista Mgr. Pavel Pešata, 2. výchovný poradce Mgr. Ludmila Sršňová, 3. ředitel školy Mgr. Jan Janypka.

Školní řád je vyvěšený na nástěnce u vstupu do školy, dále v každé třídě a také je k přečtení na těchto webových stránkách v samostatné záložce.

Omlouvání dětí - rodič je povinen nepřítomností svého dítěte ve škole omlouvat do tří dnů (telefonicky, osobně, mailem) a následně doložit důvody nepřítomnosti ve škole zápisem do žákovské knížky.  Upozorňujeme rodiče, že přesný způsob uvolňování z vyučování je součástí školního řádu. U plánované absence žádáme rodiče, aby předem oznámili jednodenní absenci třídnímu učiteli, vícedenní absenci řediteli školy. Rodinné důvody jako omluva nestačí, rodič má povinnost dokládat důvod absence (např. účast na pohřbu, dovolená apod.)

 

Co si připravit do školy?

Upozornění pro rodiče!

Níže uvedený seznam pomůcek je návodný, abyste Vy, rodiče, měli představu, s čím u nás ve škole budou děti pracovat. Pokud máte z jakéhokoliv důvodu problém s pořizováním pomůcek pro své dítě, neváhejte se obrátit na třídního učitele nebo vedení školy. Pokusíme se hledat cesty, jak Vám pomoci (např. splátkový kalendář, finanční podpora apod.).

Jedná se o seznam pro žáky běžné základní školy, o pomůckách pro žáky ZŠ speciální se poraďte přímo s třídní učitelkou.

Cvičební úbor

  • do tělocvičny: tričko, kraťasy, cvičky či sportovní obuv se světlou podrážkou
  • na hřiště: teplákovou soupravu, botasky či jinou sportovní obuv pevnou, ne tenisky, které se promočí, ponožky na Tv

Přezůvky - u mladších dětí z bezpečnostních důvodů doporučujeme uzavřenou nebo zdravotní obuv, ne pantofle.

Hygienické potřeby

  • Ručník a ubrousek na svačinu, nejlépe omyvatelný

Pomůcky a potřeby na vyučování

  • na PV a VV: nůžky s kulatou špičkou, tužkové lepidlo, lepidlo Herkules, zástěrku či starší košili na převlečení, modelínu, špejle, igelitovou podložku na stůl, temperové barvy, vodovky, štětce – 3 kulaté, různé síly a 1 plochý, pastelky, nejlépe trojhranné nebo progresa, kalíšky na vodu, paletu, hadřík, voskovky, pastely = křídy na papír, skicák s měkkými papíry, náčrtník s tvrdými papíry nebo 30 tvrdých čtvrtek A4 a 20 čtvrtek A3, barevné papíry nelepící a lepící, klovatinu
  • na psaní:  2 pera Tornáda s trojhranným úchopem, 2 tužky  trojhranné měkké, gumu, ořezávátko
  • na  geometrii: tužku č. 3, 30 cm pravítko, trojúhelník s ryskou, (od 5.r. kružítko, od 7.r. úhloměr)
  • na Čj a M: dvojitou průhlednou fólii  A4 stírací

Na tyto věci donést kufřík nebo krabici do lavice.

Ve vlastním zájmu všechny potřeby a věci do školy dítěti označte, předejdete tak záměnám a nedorozuměním. Cvičební úbor uložte do sportovního či látkového pytle či vaku, nedoporučujeme igelitové tašky, které se trhají. Vak označte nášivkou se jménem.

 

 

 

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/

https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/specialni-zakladni-skola/