Přihlášky na SOU

1.     Žáci mají možnost podat 2 přihlášky na vybraná učiliště do 1. března 2018. Přihlášky obdrží ve škole v období po konci 1. pololetí (zapisují se známky z vysvědčení).

2.     Rodiče na přihlášce vyplní vybraná učiliště, dodrží stejné pořadí učilišť na obou přihláškách (musí být totožné). Na první místo uvedou učiliště, o které má žák větší zájem, na druhém místě bude uvedeno učiliště, které by zvolil jako náhradní.

3.     Přihlášky musí být potvrzené od lékaře, který potvrdí, že zdravotní stav žáka umožňuje vystudování příslušného učebního oboru.

4.    Zápisový lístek bude vydáván ve dnech 27. února a 6. února 2018 od 14.00 do 16.30 hod.ve škole u zástupkyně ředitele proti podpisu rodiče. Zápisový lístek může být žákovi vydán jen jeden a jeho vydání je evidováno podle evidenčního čísla, je nutné ho dobře uschovat!

 

Kontakt:

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181

570 01 Litomyšl

 

tel. 461 612 365

e-mail: szs@szslit.cz

2. e-mail: szs.litomysl@gmail.com 

 

datová schránka: udewqui

Facebook: www.facebook.com/Speci%C3%A1ln%C3%AD-z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-Litomy%C5%A1l-1198330980179118/

IČO: 708 38 275

č.účtu: 206094639/0600

 

Ředitel: Mgr. Jan Janypka reditel@szslit.cz

 

 

OBDRŽELI JSME PODPORU Z ESF A OPVK                   

NABÍZÍME DĚTEM PLNĚ DOTOVANÉ OVOCE V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL