Školní rok 2023/24

Klienti Denního stacionáře Ruka pro život na aktivitách u nás! Téma byl Rok, roční období, měsíce, dny....Podle básniček, písniček se určovalo období a pak každý plnil úkol podle své úrovně.

Soutěže, dovádění, tanec, focení a hlavně legrace 😀😀😀..to byl karneval!

OPĚT ZA NÁMI A KAMARÁDY ZE ZŠS PŘIJELA AUDREY! ÚKOLY NÁS BAVILY, RYCHLE TO UTEKLO....

Organizace školního roku 2023/24

Nový vnitřní řád školní jídelny