Projekty ESF

Rozvoj vzdělanosti žáků Speciální školy

Projekt z výzvy OP VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007176

Datum zahájení projektu: 1. září 2017

Ukončení projektu: 31.8.2019

Celkové zdroje 310 592,- Kč

Aktivity:
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin _ Mentoring. Účast 2 pedagogických pracovníků (vedení školy)
2. Vzdělávaní pedagogických pracovníhů ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost. Účast 14 pedagogických pracovníků.
3. Vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost. Účast 14 pedagogických pracovníků.

Rozvoj vzdělanosti II.

Projekt z Operačního programu Výzku, vývoj, vzdělávání Název projektu: Rozvoj vzdělanosti II. Zahájení projektu: 1.9.2019 Ukončení projektu: 31.8.2021 Celkové zdroje: 423.980,- Kč 

Aktivity: 

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (64 hodin)

2.II/19 Projektový den ve škole 6x 

 Projektový den mimo školu 4x 

Jsme příjemcem podpory z EU. V roce 2022 jsme obdrželi finanční prostředky na: 

1. digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

2. prevenci digitální propasti.  

V roce 2023 jsme obdrželi finanční prostředky na prevenci digitální propasti.