Náš tým


Mgr. Jan Janypka

ředitel školy 


Mgr. Ludmila Sršňová

zástupkyně ředitele

e-mail: srsnova@szslit.cz, tel. 724015668

Romana Stloukalová

účetní a ekonomka školy

e-mail: stloukalova@szslit.cz

Mgr. Iva Šplíchalová

Třídní učitelka ZŠS III.

e-mail: splichalova@szslit.cz

Mgr. Anna Vrchotová

Třídní učitelka ZŠS II.

e-mail: vrchotova@szslit.cz

Mgr. Marie Klusoňová

Třídní učitelka ZŠS I.

e-mail: klusonova@szslit.cz

Mgr. Věra Pechancová

Třídní učitelka 4. ročníku

e-mail: pechancova@szslit.cz

Mgr. Lenka Málková

Třídní učitelka 1.,  2. a 3. ročníku

e-mail: vackova@szslit.cz

Mgr. Pavel Pešata

Třídní učitel 6. a 7. ročníku, metodik prevence rizikového chování, koordinátor EVVO

e-mail: pesata@szslit.cz

Mgr. Marie Boštíková

Třídní učitelka 5. a 9. ročníku

e-mail: bostikova@szslit.cz

Bc. Klára Dimitrovová, Dis.

Učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

e-mail: dimitrovova@szslit.cz

Mgr. Petra Pachovska

Učitelka ZŠ a ZŠS, vychovatelka ŠD

Anna Miklová

Školnice

Veronika Cachro

Asistentka pedagoga

Bc. Kateřina Chocholová

Asistentka pedagoga

Mgr. Petra Bulvová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Pavla Machů, DiS.

Asistentka pedagoga

Věra Hanáková

Asistentka pedagoga

Monika Kuchtová

Asistentka pedagoga

Petra Pavlišová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Radmila Stráníková

Asistentka pedagoga

Jana Kašparová

Asistentka pedagoga

Pavel Kusý

Asistent pedagoga

Helena Kopecká

Asistentka pedagoga