Školní rok 2022/23

Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do Speciální základní školy Litomyšl se koná ve středu 26.4.2023 v době od 15.00 do 17.00. K zápisu přineste rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle §16, odst. 9. V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Nový vnitřní řád školní jídelny


Bře 20

Bruslení

Bruslení se stalo oblíbenou aktivitou většiny žáků. Bohužel ve středu 15.3. jsme bruslili naposledy v tomto školním roce.

CELÁ ZŠ SPECIÁLNÍ SE SPOJILA S MŠ LÍBÁNKY A MATEŘSKÝM CENTREM A PROŠLA S PATŘIČNÝM VESELÍM MĚSTEM....

Organizace školního roku
Organizace školního roku