Aktuality

Děkujeme panu Davidu Šimkovi, starostovi Příluky, který nám školu osobně připravil na přítomnost dětí dokonalou dezinfekcí suchou mlhou z koloidního stříbra. 

 

 

Důležitá informace

Na základě oznámení MŠMT se naše škola otvírá 18.11.2020. 

Z důvodu nových protiepidemiologických nařízení (zákaz prolínání jednotlivých tříd ve školní družině) jsme nuceni provoz školní družiny omezit. Bližší informace Vám podají příslušné vychovatelky.

Režim výuky bude stejný jako před uzavřením (omezení Tv, Hv, zkrácení výuky do 11.40 hod.). Bližší informace Vám podají třídní učitelé.       

                            

                                   Mgr. Jan Janypka

                                       ředitel školy

 

Přestavení paní Simony Stašové Poslední ze žhavých milenců, které se mělo konat 23.11.2020, je přesunuto na nový termín - 20.5.2021.

 

Informace k ošetřovnému najdete na stránkách ČSSZ  www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  

Škola nemusí vydávat žádné potvrzení, na stránkách ČSSZ si stáhnete formulář a sami ho vyplníte. 

 

 

Volby do školské rady jsou posunuty - nové termíny sdělíme prostřednictvím webu a žáků. 

Na středu 18. listopadu 2020 vyhlásil ředitel školy volby do školské rady  - TERMÍN POSUNUT

Zákonní zástupci žáků budou moci volit v šatně Speciální základní školy Litomyšl, kde bude umístěna urna, v době od 7.00 do 15.00 hod.

Pedagogičtí pracovníci školy mohou volit ve sborovně v době od 7.00 do 15.00 hod.

Školská rada má 3 členy, funkční období je tříleté.

Volební komise má toto složení:

         Mgr. Ludmila Sršňová – předseda komise

         Mgr. Pavel Pešata – člen

         Mgr. Marie Boštíková – člen

Navrhovat kandidáty můžete do 2. listopadu 2020 prostřednictvím třídních učitelů svých dětí. Pedagogové mohou směřovat své návrhy k rukám předsedy komise nebo jejích členů.

 

Informace ke školnímu roku 2020/2021

Zahájení vyučování: úterý 1. září 2020 v 8.00 hod. 

Ukončení vyučování: středa 30. června 2021

Konec I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

PRÁZDNINY:

Podzimní: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021

Vyučování v novém kalendářním roce začne v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní: pátek 29. ledna 2021

Jarní: okres Svitavy: 15. února až 21. února 2021

Velikonoční: čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní: čtvrtek 1. července až pondělí 31. srpna 2021

Vyučování ve školním roce 2021/2022  začne ve středu 1. září 2021

ŘEDITELSKÉ DNY:

pondělí 16. listopadu 2020

pátek 7. května 2021

PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD:

10. 11. 2020

12. 1. 2021

6. 4. 2021

8. 6. 2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: Úterý v následujícím týdnu po pedagogické radě.

PORADY:  Aktuálně v úterý nebo dle potřeby. Porady na odloučených pracovištích aktuálně dle potřeby, případně se všemi pracovníky, ostatní podle vlastních plánů.

KONZULTAČNÍ DEN: Úterý (po domluvě)

 

Základní informace z jídelny Scolarest k novému školnímu roku

Vážení hosté
 
níže uvádíme souhrn informací k zahájení školního roku v naší jídelně v Litomyšli. 
 
1) výdejní doba cizí strávníci: 10:45 – 12:15 v horní jídelně (mimo toto časové okno nebudou cizí strávníci vpuštěni do prostorů jídelny) 
2) možnost konzumace v jídelně i odnos v plastových jednorázových boxech nebo přinesených nádobách 
3) dezinfekce bude dostupná u vchodu do jídelny 
4) příbory samostatně balené 
5) nápoje budou k dispozici u výdejního okna 
6) saláty budou nabízeny v krabičkách po 100g 
7) na výběr bude ze 2 hlavních jídel, 1 polévka zůstává 
8) školní program bude dětem vydáván u výdejního okna 9)z doplňkového prodeje budou k dispozici balené nápoje 
Zpracoval: Jan Pražák, vedoucí závodu

 

 

Návštěva paní Simony Stašové v naší škole

Od roku 2012 je paní Stašová patronkou naší školy, proto jsme ji opět po čase moc rádi přivítali mezi sebou. Spolu s ní nás navštívil i  starosta Litomyšle pan Daniel Brýdl a místostarosta Radomil Kašpar. 
 
 
 
Ceny obědů ve Scolarestu:
                   žáci 7-10 let: 27,- Kč
                   žáci 11 - 14 let: 29,- Kč
                   žáci 15 let a více: 30,- Kč 
          
      

 

 

 


 

 

Děkujeme našim sponzorům!

IC Litomyšl

Městu Litomyšl

MUDr. Marii Chadimové

MUDr. Jaroslavu Machovi

Svazu strojírenské technologie

Tiskárně HRG

Hasvel s.r.o.

GDPR

GDPR

11.11.2019 21:43
  Speciální základní škola Litomyšl, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů...

Společně dětem, z.s. při Speciální základní škole Litomyšl zřizuje transparentní účet číslo: 2251456498/0600. Účet je otevřen pro finanční pomoc a podporu našemu žákovi, který se se svým tatínkem a malou sestřičkou ocitl v těžké životní situaci. Děkujeme všem přispěvatelům za jakoukoliv formou pomoci. Poznámka: Přispěvatel souhlasí se zveřejněním. Prosíme, neuvádějte do VS (variabilního symbolu) své osobní údaje, jako např. rodné číslo.