Za členku školské rady byla rodiči žáků zvolena paní Iva Hápová. Gratulujeme a děkujeme všem kandidátům. 

Litomyšl 23. 4. 2024

                                                                                                                                     Mgr. Jan Janypka                                                                                                                                                                   ředitel školy

Školní rok 2023/24

Proběhl projektový týden ve dnech 3. - 7. 6. 2024. Třídy měly své výlety, společnou akci na Primátorské hrázi, pobytovou akci 5. - 7. 6. na Přívratu.Ve čtvrtek dojela skupinka ZŠS nepobytových -užili jsme si všichni muzikoterapii s novou lektorkou, canisterapii. BYLO TO FAJN....všem náležely medaile a diplomy!

V úterý 7. 5. 2024 celá škola vyrazila na celodenní výlet do Zoologické zahrady v Jihlavě. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak nás úsměv na tváři neopustil. Někteří naši spolužáci se nemohli našeho společného výletu zúčastnit. I přes to byl pro ně ve škole připraven pestrý náhradní program. Děkujeme všem těm, co se na něm podíleli.

Organizace školního roku 2023/24

Nový vnitřní řád školní jídelny