Akce pro Nelinku

Díky všem, kdo se zapojí do akce na podporu naší žákyně Nelinky. Výtěžek bude věnován na zakoupení trojkolky. 

https://www.facebook.com/events/303612274333324/?sfnsn=mo

 

Informace k provozu školy od 1.6.2020

Informace týkající se hodnocení žáků na vysvědčení v 2. pololetí: Hodnocení 2. pol. 2019-20.docx (21488)
 
 
Vážení rodiče, 
pokračujeme v dalším obnovování provozu školy. Od 8.6. mohou do školy nastoupit žáci 2. stupně ZŠ. Informace o podmínkách, rozvrhu apod. by Vám měli zaslat třídní učitelé, případně jsou k nahlédnutí zde: 
 

 

Vážení rodiče, 

protože jsme dne 27.5. z MŠMT obdrželi informaci o možnosti otevření speciálních škol od 1.6.2020, pod tímto textem naleznete nové informace k otevírání naší školy. Všichni třídní učitelé by vás měli kontaktovat, věříme, že se tak už stalo a máte potřebné informace. Pokud ne, neváhejte se na ně nebo na vedení školy s jakýmkoliv dotazem obrátit. 

Dopis rodičům 26.5. 2020.docx (22671)

Podmínky otevření 1.6..docx (22165)

Pokud vaše dítě do školy nastoupí, musí předložit vyplněné čestné prohlášení. Bez něho není osobní přítomnost žáka ve škole možná: cestne_prohlaseni_spec.pdf (252705)

Současně upozorňujeme, že rodiče, kteří čerpají OČR, musí nově přikládat k žádosti dokument, ve kterém označují, proč jejich dítě nenastoupilo do školy. Dokument ke stažení zdeTiskopis k OČR.pdf (95906)

 

--------------------------------------------


 

průvodní dopis ministra - ZŠ.pdf (267972)

ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)

 

 

Využijte možnosti procvičovat si učivo doma na svém PC, mobilu nebo tabletu. Tipy na stránky, které už často z výuky znáte, najdete v záložce Tipy na domácí procvičování.

 
 

Upozornění z jídelny Scolarest

Vážení rodiče,

tímto Vás žádáme o pravidelnou kontrolu stavu konta Vašeho dítěte ve školní jídelně Scolarest – U Školek 1117, Litomyšl a upozorňujeme, že s platností od 1.3.2020 nelze vydat oběd Vašemu dítěti, pokud nebude mít na kontě dostatek peněz. Stejná situace nastává v případě zapomenutí čipu. Připomínáme současně, že doplnění stavu konta bankovním převodem může trvat až 3 pracovní dny.

Prosíme o respektování uvedených informací.

 

Návštěva paní Simony Stašové v naší škole

Od roku 2012 je paní Stašová patronkou naší školy, proto jsme ji opět po čase moc rádi přivítali mezi sebou. Spolu s ní nás navštívil i  starosta Litomyšle pan Daniel Brýdl a místostarosta Radomil Kašpar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ceny obědů ve Scolarestu:
                   žáci 7-10 let: 25,- Kč
                   žáci 11 - 14 let: 27,- Kč
                   žáci 15 let a více: 28,- Kč 
          
      

 

 

 


 

 

Děkujeme našim sponzorům!

IC Litomyšl

Městu Litomyšl

MUDr. Marii Chadimové

MUDr. Jaroslavu Machovi

Svazu strojírenské technologie

Tiskárně HRG

Hasvel s.r.o.

GDPR

GDPR

11.11.2019 21:43
  Speciální základní škola Litomyšl, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů...

Společně dětem, z.s. při Speciální základní škole Litomyšl zřizuje transparentní účet číslo: 2251456498/0600. Účet je otevřen pro finanční pomoc a podporu našemu žákovi, který se se svým tatínkem a malou sestřičkou ocitl v těžké životní situaci. Děkujeme všem přispěvatelům za jakoukoliv formou pomoci. Poznámka: Přispěvatel souhlasí se zveřejněním. Prosíme, neuvádějte do VS (variabilního symbolu) své osobní údaje, jako např. rodné číslo.