Školní rok 2022/23

Informace k výsledku zápisu k povinné školní docházce 

Vzhledem k chybějícím podkladům nutným k zapsání dítěte do školy zřízené podle §16, odst.9 (doporučení školského poradenského zařízení = pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) jsou všechny zápisy dětí neuzavřené. 

01/2023 - neuzavřeno

02/2023 - neuzavřeno

03/2023 - neuzavřeno

04/2023 - přijat

05/2023 - neuzavřeno

Nový vnitřní řád školní jídelny


Pro klienty stacionáře Ruka pro život byl nachystán program na téma Jaro v přírodě, na zahradě. Byl protkán písničkami,dramatizaci, programem na interaktivní tabuli.

Organizace školního roku
Organizace školního roku