Vážení rodiče, v letošním roce končí tříleté funkční období školské rady, která má 3 členy, z čehož jeden je volen Vámi a ve školské radě Vás zastupuje. Vyhlašuji tímto termín nových voleb do školské rady, které se uskuteční ve středu 22. 5. 2024. Prosím, abyste svůj návrh na člena z řad zákonných zástupců doručili (např. na lístečku, které Vaše dítě odevzdá třídnímu učiteli) do 2. 5. 2024.

Litomyšl 16. 4. 2024

                                                                                                                                     Mgr. Jan Janypka                                                                                                                                                        ředitel školy

Školní rok 2023/24

V úterý 7. 5. 2024 celá škola vyrazila na celodenní výlet do Zoologické zahrady v Jihlavě. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak nás úsměv na tváři neopustil. Někteří naši spolužáci se nemohli našeho společného výletu zúčastnit. I přes to byl pro ně ve škole připraven pestrý náhradní program. Děkujeme všem těm, co se na něm podíleli.

Děti zvládly pěší výlet z Tržku do Nedošína všichni svým tempem a s nadšením. Skupina I.třídy šla po cyklostezce a další skupina II. a III. třídy přes Nedošínský háj, kolem studánky sv. Antoníčka. Cestou jsme pozorovali přírodu – rostliny a stromy, naučné tabule s přírodními zajímavostmi, ptáky. Všichni jsme se bez úhony sešli na opékání v zázemí...

Organizace školního roku 2023/24

Nový vnitřní řád školní jídelny