Zápis k povinné školní docházce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   
 
Pokud máte zájem zapsat svoje dítě ke vzdělávání v naší škole, prosíme, abyste nás kontaktovali na tel.č. 724 015 668, nebo na e-mailu: szs.litomysl@gmail.com

 

Využijte možnosti procvičovat si učivo doma na svém PC, mobilu nebo tabletu. Tipy na stránky, které už často z výuky znáte, najdete v záložce Tipy na domácí procvičování.

 
 

Upozornění z jídelny Scolarest

Vážení rodiče,

tímto Vás žádáme o pravidelnou kontrolu stavu konta Vašeho dítěte ve školní jídelně Scolarest – U Školek 1117, Litomyšl a upozorňujeme, že s platností od 1.3.2020 nelze vydat oběd Vašemu dítěti, pokud nebude mít na kontě dostatek peněz. Stejná situace nastává v případě zapomenutí čipu. Připomínáme současně, že doplnění stavu konta bankovním převodem může trvat až 3 pracovní dny.

Prosíme o respektování uvedených informací.

 

Návštěva paní Simony Stašové v naší škole

Od roku 2012 je paní Stašová patronkou naší školy, proto jsme ji opět po čase moc rádi přivítali mezi sebou. Spolu s ní nás navštívil i  starosta Litomyšle pan Daniel Brýdl a místostarosta Radomil Kašpar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ceny obědů ve Scolarestu:
                   žáci 7-10 let: 25,- Kč
                   žáci 11 - 14 let: 27,- Kč
                   žáci 15 let a více: 28,- Kč 
          
      

 

 

 


 

 

Děkujeme našim sponzorům!

IC Litomyšl

Městu Litomyšl

MUDr. Marii Chadimové

MUDr. Jaroslavu Machovi

Svazu strojírenské technologie

Tiskárně HRG

Hasvel s.r.o.

GDPR

GDPR

11.11.2019 21:43
  Speciální základní škola Litomyšl, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů...

Společně dětem, z.s. při Speciální základní škole Litomyšl zřizuje transparentní účet číslo: 2251456498/0600. Účet je otevřen pro finanční pomoc a podporu našemu žákovi, který se se svým tatínkem a malou sestřičkou ocitl v těžké životní situaci. Děkujeme všem přispěvatelům za jakoukoliv formou pomoci. Poznámka: Přispěvatel souhlasí se zveřejněním. Prosíme, neuvádějte do VS (variabilního symbolu) své osobní údaje, jako např. rodné číslo.