Důležitá informace

V pátek 25.9.2020 je v naší škole výuka v běžném režimu s upraveným koncem výuky (do 11.40 hod.) Se zkrácenou výukou se počítá i v následujícím týdnu (vzhledem k vysokému počtu chybějících žáků). O případných změnách vás budeme včas informovat.
 
V pátek 18.9.2020 byl pozitivně testován na Covid-19 rodinný příslušník ředitele školy. Tímto dnem nastoupil pan ředitel desetidenní karanténu. 
Vzhledem k vysoké nemocnosti žáků a doporučení omezit tělesnou výchovu, bude výuka v následujícím týdnu upravena a zkrácena, rodiče budou o úpravách informováni prostřednictvím žákovských knížek svých dětí a také informací na webových stránkách. 
 
K dnešnímu dni (t.j. 14.9.2020) přechází jedna třída naší školy do karantény, protože nám bylo oznámeno, že jeden žák z této třídy je pozitivně testován na Covid-19. 
Vedení školy přijalo v součinnosti s hygienickou stanicí příslušná opatření. Všichni dotčení zákonní zástupci a zřizovatel byli informováni. 
Výuka žáků v karanténě bude probíhat distančním způsobem, případné další informace včas sdělíme.
 

Informace ke školnímu roku 2020/2021

Zahájení vyučování: úterý 1. září 2020 v 8.00 hod. 

Ukončení vyučování: středa 30. června 2021

Konec I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

PRÁZDNINY:

Podzimní: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021

Vyučování v novém kalendářním roce začne v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní: pátek 29. ledna 2021

Jarní: okres Svitavy: 15. února až 21. února 2021

Velikonoční: čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní: čtvrtek 1. července až pondělí 31. srpna 2021

Vyučování ve školním roce 2021/2022  začne ve středu 1. září 2021

ŘEDITELSKÉ DNY:

pondělí 16. listopadu 2020

pátek 7. května 2021

PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD:

10. 11. 2020

12. 1. 2021

6. 4. 2021

8. 6. 2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: Úterý v následujícím týdnu po pedagogické radě.

PORADY:  Aktuálně v úterý nebo dle potřeby. Porady na odloučených pracovištích aktuálně dle potřeby, případně se všemi pracovníky, ostatní podle vlastních plánů.

KONZULTAČNÍ DEN: Úterý (po domluvě)

 

Základní informace z jídelny Scolarest k novému školnímu roku

Vážení hosté
 
níže uvádíme souhrn informací k zahájení školního roku v naší jídelně v Litomyšli. 
 
1) výdejní doba cizí strávníci: 10:45 – 12:15 v horní jídelně (mimo toto časové okno nebudou cizí strávníci vpuštěni do prostorů jídelny) 
2) možnost konzumace v jídelně i odnos v plastových jednorázových boxech nebo přinesených nádobách 
3) dezinfekce bude dostupná u vchodu do jídelny 
4) příbory samostatně balené 
5) nápoje budou k dispozici u výdejního okna 
6) saláty budou nabízeny v krabičkách po 100g 
7) na výběr bude ze 2 hlavních jídel, 1 polévka zůstává 
8) školní program bude dětem vydáván u výdejního okna 9)z doplňkového prodeje budou k dispozici balené nápoje 
Zpracoval: Jan Pražák, vedoucí závodu

 

 

Návštěva paní Simony Stašové v naší škole

Od roku 2012 je paní Stašová patronkou naší školy, proto jsme ji opět po čase moc rádi přivítali mezi sebou. Spolu s ní nás navštívil i  starosta Litomyšle pan Daniel Brýdl a místostarosta Radomil Kašpar. 
 
 
 
Ceny obědů ve Scolarestu:
                   žáci 7-10 let: 27,- Kč
                   žáci 11 - 14 let: 29,- Kč
                   žáci 15 let a více: 30,- Kč 
          
      

 

 

 


 

 

Děkujeme našim sponzorům!

IC Litomyšl

Městu Litomyšl

MUDr. Marii Chadimové

MUDr. Jaroslavu Machovi

Svazu strojírenské technologie

Tiskárně HRG

Hasvel s.r.o.

GDPR

GDPR

11.11.2019 21:43
  Speciální základní škola Litomyšl, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů...

Společně dětem, z.s. při Speciální základní škole Litomyšl zřizuje transparentní účet číslo: 2251456498/0600. Účet je otevřen pro finanční pomoc a podporu našemu žákovi, který se se svým tatínkem a malou sestřičkou ocitl v těžké životní situaci. Děkujeme všem přispěvatelům za jakoukoliv formou pomoci. Poznámka: Přispěvatel souhlasí se zveřejněním. Prosíme, neuvádějte do VS (variabilního symbolu) své osobní údaje, jako např. rodné číslo.