Vážení rodiče, v letošním roce končí tříleté funkční období školské rady, která má 3 členy, z čehož jeden je volen Vámi a ve školské radě Vás zastupuje. Vyhlašuji tímto termín nových voleb do školské rady, které se uskuteční ve středu 22. 5. 2024. Prosím, abyste svůj návrh na člena z řad zákonných zástupců doručili (např. na lístečku, které Vaše dítě odevzdá třídnímu učiteli) do 2. 5. 2024.

Litomyšl 16. 4. 2024

                                                                                                                                     Mgr. Jan Janypka                                                                                                                                                        ředitel školy

Školní rok 2023/24

Co bylo v březnu, co bude v dubnu. Gratulace sportovcům ZŠS k 3. místu v Netradičním pětiboji, seznámení se s novým kamarádem ze ZŠS II., přání kamarádce k narozeninám.

Organizace školního roku 2023/24

Nový vnitřní řád školní jídelny