KOMPLEX ZŠS - PRVNÍ CANISTERAPIE

11.09.2023
Pan Imrich s fenkou Audrey byli poprvé v naší škole. Žáci je znali z červnového pobytu v Přívratu. Proto to bylo milé, vřelé setkání. Zúčastnily se všechny třídy ZŠS.