KOMUNITA ZŠS

03.04.2023
Zhodnotili jsme akce, při vzpomínání napomohly piktogramy, shrnuli jsme tradice Velikonoc...společně zazpívali