Projektový den v ekocentru Paleta Oucmanice

22.11.2021

29. listopadu se nám podařilo uskutečnit poslední dílny z projektu Šablony II a se žáky jsme vyrazili do Ekocentra Paleta v Oucmanicích, kde proběhly 3 dílny zaměřené na seznámení se starými způsoby zpracování mléka, zrní a hlíny. Všechny dílny byly moc zajímavé, mladší žáci se naučili vyrábět máslo a starat se o hospodářská zvířátka, starší žáci měli za úkol namlít pšenici, nařezat dřevo na roztopení pece, naštípat ho, založit kvásek, vytvořit těsto a zpracovat na housky a ty nakonec upéct ve venkovní peci. Chutnaly náramně. Mladší žáci v druhé dílně zpracovávali barevné jíly a za pomoci vajíček se učili zpracovat starým způsobem barvy na malování. Nakonec vyrobené barvy využili na výtvarnou tvorbu.