SPECIÁLNÍ POKRAČOVACÍ CENTRA PODZIM

21.10.2022

Klienti Stacionáře u nás!Téma PODZIM v písničkách a Alternativní kumunikace sdělování základních potřeb.