ÚNOROVÁ SPECIÁLNÍ POKRAČOVACÍ CENTRA

22.02.2024
Klienti Denního stacionáře Ruka pro život na aktivitách u nás! Téma byl Rok, roční období, měsíce, dny....Podle básniček, písniček se určovalo období a pak každý plnil úkol podle své úrovně.