Výlet Nedošín

09.05.2024

Děti zvládly pěší výlet z Tržku do Nedošína všichni svým tempem a s nadšením. Skupina I.třídy šla po cyklostezce a další skupina II. a III. třídy přes Nedošínský háj, kolem studánky sv. Antoníčka. Cestou jsme pozorovali přírodu – rostliny a stromy, naučné tabule s přírodními zajímavostmi, ptáky. Všichni jsme se bez úhony sešli na opékání v zázemí restaurace "Žabárna", u pana Peterky, který nám připravil oheň, opékače i občerstvení. Děti si mohly pohrát i na hřišti. Zazpívali jsme si nakonec písničku ježibabí a spálili papírovou čarodějku. Potom jsme se vrátili vlakem zpět do Litomyšle.