REHABILITAČNĚ - STIMULAČNÍ PLAVÁNÍ 11. 3. - 27. 5 . 2022

06.06.2022

Rehabilitačně - stimulační bazén byl určen pro žáky ZŠ speciální a pro žáky se zdravotní indikací. 

V rámci předmětu Pohybové činnosti a Rehabilitační tělesné výchovy a dále na základě indikace lékařem, docházeli (každý pátek) žáci v doprovodu učitele, as. pedagoga a os. asistentů od 11. 3. - 27. 5. 2022 do Městského bazénu v Litomyšli.

Páteční aktivitu, která byla z 50% celkové ceny dotována školou, navštěvovalo 17 žáků + 4 učitelé + 6 as. pedagoga + 2 os. asistentky. Pobyt žáků v Městském bazénu zahrnoval nejenom samotné aktivity ve vodě, ale byl zaměřen i na rozvoj sebeobsluhy, socializace, ...

Program:

  • společná pohybová aktivita doprovázená básničkou "Bublina", "Zlatá brána",
  • aktivity zaměřené na adaptaci na vodní prostředí rovněž doprovázené básničkou, říkankou, např.: "Melu, melu kávu", "Spadla lžička do kafíčka",
  • velký bazén (plavání, skoky do vody, ...)
  • vířivka, pára, výplavový bazén, tobogán.

Poděkování patří celému teamu, včetně as. pedagoga a také os. asistentům, kteří se podíleli na bezpečném chodu a organizaci Rehabilitačně - stimulačního bazénu.