Dokumenty pro rodiče ke stažení

Žádost o dokončení základního vzdělání

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o odklad školní docházky

Vnitřní řád školní jídelny