ZŠS SEMINÁŘ PRO RODIČE -VZTAH POTŘEB A REŽIMU PŘI OSAMOSTATŇOVÁNÍ DÍTĚTE

15.05.2023
Seminář seznámil se souvislostmi mezi potřebami a režimem u dětí,se vztahem mezi školním a sociálním systémem. A jak lze postupně dítě osamostatňovat, aby zvládlo nejen školu v přírodě.